Informasjon og råd om Covid-19 / Koronavirus

Her finner du en oversikt over informasjon og råd knyttet til Covid-19/Koronavirus.

Av smittevernhensyn har vi valgt å avlyse årets juletretenning på torget. Vi vet at dette er en tradisjon som mange setter pris på, men erfaringsmessig samles det svært mange mennesker på torget, noe som gjør smittevernet vanskelig.

Det er mange som skal reise hjem i forbindelse med juletiden. En del kommer fra områder med utbredt smitte og reiser forgår ofte med offentlig transport. I den forbindelse minner vi om Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Testlokalene  for Covid-19 er flyttet  til  parkeringsplassen  ved siden av  Vadsø Bo og Omsorgssenter.  For å komme dit med bil må man kjøre inn i Bekkefaret.  Det er også mulig å  gå dit via gangstien på nedsiden av  Vadsø helsesenter eller gangstien på østsiden av Vadsø bo og omsorgssenter.

Selv om vi i Vadsø foreløpig har hatt få kjente tilfeller av Covid-19 så ser vi at smittetrykket er økende i nærtliggende kommuner. Det er også en svært urovekkende utvikling i de større byene i Norge. For at vi skal kunne holde smitten under kontroll i kommunen er det svært viktig at alle tar smittevernet alvorlig. Hvis vi alle deltar i det forebyggende smittearbeidet så er sjansene for at vi skal få et større utbrudd langt mindre.

I henhold til endring i smittevernsveileder for kirkelig sektor som ble oppdatert av regjeringen torsdag 5. november er det nye restriksjoner på antall som kan være i kirken og ved utleie.

Vadsø kommune mottok torsdag kveld melding om en positiv covid-19 prøve. Personen er testet i etterkant av gjennomgått covid-19 infeksjon i utlandet, og har derfor fortsatt positiv test. 

Vadsø kommune setter kriseledelse på grunn av at koronasmitten nå sprer seg i Finnmark. Vår kommune har per i dag en smittet og to i karantene, men det som skjer rundt oss gjør at vi velger å samle utvalgte deler av kriseledelsen for å vurdere risikobildet, se på mulige tiltak og gjøre forberedelser av tiltak. 

Tromsø kommune gikk i går kveld ut med informasjon om smitte knyttet til to utesteder i sentrum av byen. Det gjelder:

  • Prelaten
  • No. 24

Velkommen til et nytt år i barnehage og på skole. Denne høsten er litt annerledes enn tidligere år. Forkjølelse har plutselig blitt noe man må passe på, fordi man er bekymret for at covid-19/coronaviruset kan spre seg i samfunnet. Noen blir alvorlig syke og noen dør av denne infeksjonen, men de aller fleste har ingen symptomer eller opplever det som en forkjølelse eller influensa.

Kommuneoverlegen har i kveld fått informasjon fra mikrobiologisk laboratorium på UNN om 2 smittetilfeller av covid-19 i Vadsø. Det er snakk om tilreisende personer. Smitteoppsporing pågår, og det er per nå ingen mistanke om smittespredning i samfunnet. Det er heller ingen tilknytning til skoler eller barnehager.

Er du i isolasjon eller karantene? Pasientstudien CovidNor ønsker å lære mer om symptomer, plager og bekymringer hos pasienter med Covid-19-sykdom utenfor sykehus, samt undersøke plager og bekymringer hos personer i karantene.

Følgende retningslinjer gjelder for besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner.

Regjeringen har innført et nasjonalt forbud mot åpne serveringssteder med alkohol etter kl 24.00 fra og med 8. august.

I Vadsø kommune har vi god testkapasitet og mulighet til å teste alle med luftveissymptomer. Covid-19 har ofte følgende symptomer: feber, hoste, tungpustethet, tap av smak og luktesans, sår hals eller generell sykdomsfølelse.

Denne uken vil det bli flere arrangementer i Vadsø i forbindelse med VarangerFest. Vi minner om at alle må følge smittevernsreglene. Dette gjelder både arrangører og publikum.

Karanteneregler og råd for smittevern ved reise oppdateres fortløpende. Spesielt før en utenlandsreise er det viktig at du både setter deg inn i hvilke regler som gjelder i det landet du reiser til, og hvilke regler som gjelder når du kommer tilbake til Norge.

Oppdatert 29.05.20
Det er lagt til rette for at nærmeste pårørende skal kunne besøke beboere og pasienter uten covid-19 på sykehjemmet, Finnstjerna og Bo- og omsorgssenteret. Av smittevernhensyn er det begrensninger i antall samtidige besøkende.

Endelig!!
Onsdag 13.mai åpnes det for 5.-10. trinn ved alle skolene i Vadsø kommune. Dette er noe vi gleder oss til!!

Fra og med i dag er hoveddøren på helsesenteret åpen for brukere i tidsrommet 07:30 - 16:00.

Korona-situasjonen er svært krevende for næringslivet. Vadsø kommune ønsker å hjelpe våre bedrifter i denne vanskelige tiden. 

Formannskapet opphevet i dag de kommunale karantenebestemmelser i sitt vedtak i sak 76/20. Vi minner om at de nasjonale bestemmelser fremdeles er gjeldende og må følges. 

Da kan vi endelig melde ifra om at Psykhjelpa starter opp igjen! Vi vil måtte ta smittevernhensyn, men dette vil du få en orientering om dersom du vil ha en avtale med oss! 

Vadsø kommune har opprettet en psykisk lavterskeltjeneste for kommunens innbyggere knyttet til coronasituasjonen. Dersom du har behov for hjelp til å håndtere angst og bekymringer kan du ta kontakt med kommunens rus- og psykiske helsetjeneste.  

Vadsø kommune er i full gang med å planlegge og tilrettelegge for oppstart av barnehager. Dato for åpning av barnehager er satt til 22. april.

Nå kan du straks få tilgang på lesestoff fra biblioteket igjen! Fra mandag 20. april startes det opp et takeaway-bibliotek på alle hverdager i tidsrommet kl 12:00-14:00. Så selv om biblioteklokalene må holdes stengt, vil biblioteket tilby utlån av bøker til lesehungrige Vadsøværinger.