Informasjon og råd om Covid-19 / Koronavirus

Her finner du en oversikt over informasjon og råd knyttet til Covid-19/Koronavirus.

Vaksineringen i Vadsø kommune er kommet godt i gang og vi har så langt fått vaksinert 387 med første dose og 129 med andre dose (per 02.03.2021). Vi vaksinerer etter prioriteringslisten fra FHI, og 20% av vaksineleveringene har gått til å vaksinere kommunalt helsepersonell.

Vadsø kommune har søndag fått meldt om en ny covid-19-smittet person. Smitten lar seg spore tilbake til Østlandet, og smittesporing pågår. Vadsø kommune har i øyeblikket 2 personer i isolasjon pga covid-19 smitte.

Vadsø kommune har i dag fått et påvist covid-tilfelle. Personen er smittet utenfor Norge, og har testet positivt under innreisekarantene. 

For å begrense risikoen for importsmitte, har regjeringen strammet ytterligere inn på utlendingers adgang til innreise til Norge. I utgangspunktet får kun utlendinger som er bosatt i Norge anledning til å reise inn i Norge. Dette gjelder også EØS-borgere.

Fra og med 22. januar er det tillatt med alkoholservering på utesteder i Vadsø kommune. Alkoholservering kan kun skje i sammenheng med matservering.

Regjeringen kom 18.1.21 med videreføring av flere nasjonale tiltak og anbefalinger, mens andre ble avsluttet. Når det gjelder anbefalingene, står hver kommune fritt til å vurdere hvorvidt disse skal gjelde i kommunen. 

På grunn av innstramminger på smittevern er det gjort følgende tiltak for publikum/besøkende til menighetshuset:

Kommuneoverlegen melder i dag at utbruddet ved sykestua i Vadsø er over. Det har ikke blitt funnet ny smitte ved sykestua siden 21.12.

Koronatelefonen 78 94 25 23 vil fremover være åpen kl 08:00-11:00 på hverdager. Testing avtales ved å ringe koronatelfonen. 

Testlokalene  for Covid-19 er flyttet  til  parkeringsplassen  ved siden av  Vadsø Bo og Omsorgssenter.  For å komme dit med bil må man kjøre inn i Bekkefaret.  Det er også mulig å  gå dit via gangstien på nedsiden av  Vadsø helsesenter eller gangstien på østsiden av Vadsø bo og omsorgssenter.

Vadsø kommune setter kriseledelse på grunn av at koronasmitten nå sprer seg i Finnmark. Vår kommune har per i dag en smittet og to i karantene, men det som skjer rundt oss gjør at vi velger å samle utvalgte deler av kriseledelsen for å vurdere risikobildet, se på mulige tiltak og gjøre forberedelser av tiltak. 

Er du i isolasjon eller karantene? Pasientstudien CovidNor ønsker å lære mer om symptomer, plager og bekymringer hos pasienter med Covid-19-sykdom utenfor sykehus, samt undersøke plager og bekymringer hos personer i karantene.

Følgende retningslinjer gjelder for besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner.

I Vadsø kommune har vi god testkapasitet og mulighet til å teste alle med luftveissymptomer. Covid-19 har ofte følgende symptomer: feber, hoste, tungpustethet, tap av smak og luktesans, sår hals eller generell sykdomsfølelse.

Denne uken vil det bli flere arrangementer i Vadsø i forbindelse med VarangerFest. Vi minner om at alle må følge smittevernsreglene. Dette gjelder både arrangører og publikum.

Karanteneregler og råd for smittevern ved reise oppdateres fortløpende. Spesielt før en utenlandsreise er det viktig at du både setter deg inn i hvilke regler som gjelder i det landet du reiser til, og hvilke regler som gjelder når du kommer tilbake til Norge.

Oppdatert 29.05.20
Det er lagt til rette for at nærmeste pårørende skal kunne besøke beboere og pasienter uten covid-19 på sykehjemmet, Finnstjerna og Bo- og omsorgssenteret. Av smittevernhensyn er det begrensninger i antall samtidige besøkende.

Endelig!!
Onsdag 13.mai åpnes det for 5.-10. trinn ved alle skolene i Vadsø kommune. Dette er noe vi gleder oss til!!

Fra og med i dag er hoveddøren på helsesenteret åpen for brukere i tidsrommet 07:30 - 16:00.

Korona-situasjonen er svært krevende for næringslivet. Vadsø kommune ønsker å hjelpe våre bedrifter i denne vanskelige tiden. 

Da kan vi endelig melde ifra om at Psykhjelpa starter opp igjen! Vi vil måtte ta smittevernhensyn, men dette vil du få en orientering om dersom du vil ha en avtale med oss! 

Vadsø kommune har opprettet en psykisk lavterskeltjeneste for kommunens innbyggere knyttet til coronasituasjonen. Dersom du har behov for hjelp til å håndtere angst og bekymringer kan du ta kontakt med kommunens rus- og psykiske helsetjeneste.  

Kultur, utdanning og oppvekst(KUO) har klargjort for døgnåpen barnehage og skole. Dette tilbudet vil også gjelde hele påsken  Dersom det blir behov for det, vil tilbudet om døgnåpen barnehage bli gitt ved Lomakka barnehage og for elever i Vadsø kommune vil tilbudet bli gitt ved Vadsø barneskole. 

Formannskapet fattet torsdag 2. april et vedtak som skal bidra til å dempe den negative effekten av koronatiltakene som er innført. Vedtaket er en innstilling til kommunestyret som vil ta saken opp på førstkommende møte.

Due to the corona pandemic, many measures are taken to prevent the spread of the virus. Immigrants that cannot speak Norwegian are particularly vulnerable and in need of information.