Informasjon og råd om Covid-19 / Koronavirus

Her finner du en oversikt over informasjon og råd knyttet til Covid-19/Koronavirus.

Publisert 20.01.2022

Foreldre og foresatte som ønsker det, kan la sitt barn få vaksine.

Publisert 14.01.2022

Gjelder fra midnatt natt til fredag 14. januar. Endringene knyttet til barnehager, skoler og SFO gjelder fra midnatt natt til lørdag 15. januar. Tiltakene skal vurderes på nytt i starten av februar.

Publisert 13.01.2022

Det er et nytt utbrudd av Covid-19 i Vadsø kommune. Det er ukjent smittekilde, men kommunen driver smittesporing og forventer bekreftelse på smitteveier i løpet av kort tid. Det er sannsynlig at utbruddet er av omikronvarianten. 

Publisert 13.01.2022

Vi anbefaler flest mulig om å melde seg for tredje dose ved å bruke e-postadressen vaksine@vadso.kommune.no 

Publisert 13.01.2022

Vadsø kommune har fått meldt 3 nye covid-tilfeller siste døgn. Det er totalt 8 personer i isolasjon med covid i Vadsø, hvorav 3 med ukjent smittevei. Det pågår smittesporing på de siste tilfellene. 45 personer er foreløpig registrert som nærkontakter i kommunen.

Publisert 06.01.2022

Ta karantenesjekken til helsedirektoratet for å finne ut hvilke regler som gjelder hvis du for eksempel

  • ankommer Norge fra utlandet.
  • har hatt nærkontakt med en som er smittet. 
  • er vaksinert.
Publisert 05.01.2022

I Vadsø kommune er det siste døgn påvist et nytt smittetilfelle. Dette tilfellet stammer fra utlandet. Det er registrert et større antall nærkontakter og det er grunn til å anta at dette kan være omikronvarianten. Vadsø kommune er i gang med smittesporing.

Publisert 04.01.2022

Vadsø kommune har tirsdag kveld 4. januar 2022 mottatt variantanalyse på den ene smittekjeden fra julen. 

Publisert 31.12.2021

For de som ikke har rukket å hente selvtester fra skolene i henhold til de tidspunkt vi har opplyst om tidligere vil det bli en ny mulighet 3. januar.

Publisert 30.12.2021

Her finner du kommende datoer for koronavaksinering Fossen skole. 

Publisert 29.12.2021

Med økende smittetrykk i alle aldersgrupper og introduksjon av omikronvarianten ble trafikklysmodellen, sammen med andre tiltak i samfunnet, innført på nasjonalt nivå 16. desember. 

Publisert 16.12.2021

Det blir drop-in vaksinering på Fossen skole 21. og 29. desember.

Publisert 16.12.2021

 Vadsø kommune har tatt i bruke en ny tjeneste der innbyggerne selv kan registrere at de har tatt en positiv hjemmetest.

Publisert 26.11.2021

I løpet av høsten har Vadsø hatt flere tilfeller av covid-smitte. De fleste av disse har ikke medført videre smitte, før i begynnelsen av november, da det oppsto et stort utbrudd i Vestre Jakobselv på Betanien, hvor det hadde vært barneuke. Dette medførte omfattende smitte knyttet til spesielt oppvekstsenteret og tilhørende familier.

Publisert 24.11.2021

Vadsø kommune sender en stor takk til befolkningen for den innsatsen som gjøres for å dempe smittespredningen i kommunen.

Publisert 08.11.2021

Spørsmål om testing, time eller andre  forhold rundt Covid som ikke er  å anse som  øyeblikkelig hjelp bes tatt  på dagtid i ukedager til koronatelefonen  78 94 25 23.

Publisert 05.11.2021

I forbindelse med det pågående utbruddet i Vadsø kommune anbefaler vi at alle følger disse rådene for å begrense utbruddet mest mulig.

Publisert 06.10.2021

Vadsø kommune vil tilby 3. dose koronavaksine til personer over 65 år og sykehjemsbeboere, etter anbefaling fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Publisert 20.09.2021

Stortinget vedtok 23. februar 2021 en ny kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Det ble avsatt 1,75 milliarder kr til ordningen. Vadsø kommune har fått litt over 1,8 millioner kr over tre tildelinger, der 1 289 000 av midlene gjenstår. Disse er søkbar fram til 11. oktober 2021.

Publisert 16.09.2021

Regjeringen har besluttet at personer med alvorlig svekket immunforsvar skal få tilbud om 3. dose koronavaksine. Det må ha gått minst 4 uker fra 2. dose.

Publisert 13.09.2021

Etter anbefaling fra FHI har regjeringen besluttet at 12-15 åringene skal få tilbud om koronavaksinasjon. Vadsø kommune har nå begynt å ta imot påmeldinger for de som ønsker koronavaksine for sine barn. Samtykkeskjema og egenerklæringsskjema sendes ut via skolene.

Publisert 27.08.2021

16-17 åringene i Vadsø kan nå melde seg for koronavaksine, gjelder også borteboerelever på Videregående skole.

Etter råd fra FHI har regjeringen nå besluttet at alle født i årskullene 2004 og 2005 skal tilbys vaksinasjon på lik linje med den øvrige befolkningen født i 2003 eller tidligere.

Publisert 23.08.2021

Fra og med 25. august setter vi både Pfizer og Moderna-vaksine i Vadsø. Det vil ikke være anledning til å velge hvilken vaksine man ønsker. Vaksinene er likestilt med hverandre, og gir minst like god beskyttelse om man kombinerer disse to. Mer informasjon finner du lenger ned.

Publisert 17.08.2021

Det forventes større leveranser med vaksiner fremover og vi jobber med å forkorte intervallene for de som venter på andre dose. Dette betyr at vi raskere kan få innbyggere i Vadsø fullvaksinert.

Publisert 27.07.2021

Vi ønsker alle over 18 år OG de som fyller 18 år i 2021 velkommen til gratis vaksine på Fossen skole.