Informasjon og råd om Covid-19 / Koronavirus

Her finner du en oversikt over informasjon og råd knyttet til Covid-19/Koronavirus.

Smittesporingsteamet i Vadsø kommune har i samarbeid med kollegaer i Alta kommune oppdaget at smitten i Vadsø svært sannsynlig stammer fra Alta. 

I forbindelse med påvist smitte av Covid-19 har kommuneoverlegen fattet et hastevedtak om lokale smitteverntiltak.

På grunn av stor pågang utvider vi åpningstiden for koronatelefonen og har også tjenesten åpen i helgen.

På grunn av svært stor pågang på telefonnettet opplevde vi kapasitetsproblemer i dag tidlig. Dette omfattet både koronatelefonen og andre telefonnummer knyttet til Vadsø kommune.

Det er registrert et tilfelle av Covid-19 i tilknytning til utestedet Opticom i Vadsø kommune i dag 10. juni. Kommuneoverlegen i Vadsø kommune har midlertidig stengt Opticom inntil man har oversikt over situasjonen. Smittekilden er ukjent.

Til sammen  444 doser er satt denne uken. Dette er så langt rekord for hvor mange vaksiner vi har mottatt på en uke. Vi har nå erfart at vi klarer å gjennomføre massevaksinering med et høyere antall doser enn tidligere. Der vi tidligere gjennomføre ca. 50 vaksiner hver time, så har vi nå ved å øke opp på antallet vaksinatører klart å sette nærmere 80 vaksiner pr. time.

Alle relevante prøvesvar med en mulig tilknytning til utbruddene i Vest-Finnmark for perioden 25.05.21-28.05.21 foreligger nå. Alle prøvesvarene er negative. Dette betyr at hastevedtaket om lokale tiltak datert 26.05.21 oppheves med umiddelbar virkning. Vadsø kommuner følger fra d.d. nasjonalt tiltaksnivå og gjenåpning.

 

I uke 21 har det blitt satt 294 vaksinedoser. Totalt sett har vi nå satt 2600 vaksiner. Ca. 1000 personer  i Vadsø kommune er nå fullvaksinert og ca. 1600 har fått den første vaksinen.

Denne uken mottok vi litt mindre vaksiner en de foregående ukene. Totalt fikk Vadsø kommune 150 doser.

Denne uken har det blitt satt 198 doser med vaksine i Vadsø kommune. Disse dosene er i hovedsak fordelt på personer som har fått dose 2, personer  i aldergruppen 65, 66 og 67 år  og personer under 65 år med risikosykdommer.

Vi har åpnet en egen vaksinetelefon for å raskere  og bedre kunne gi informasjon om  Covid-19 vaksinen.  Telefonnummeret er det samme som koronatelefonen 78 94 25 23.  Du vil  så kunne velge mellom vaksinetelefon og covid-19 telefon.

Vadsø kommune har satt i gang med vaksinering i lokalene på Fossen skole. Her vil vi kunne vaksinere flere og raskere enn tidligere. Det er også langt bedre parkeringsmuligheter for de som møter opp for å få sin vaksine.

Mange barn og unge som lever under vanskelige forhold både hjemme og ute blir nå ekstra utsatt fordi skoler, barnehage, fritidsklubber og andre steder barn møter voksne er stengt eller har redusert åpningstid. Vi vet også at barn og unge som fra før har mange bekymringer, kan oppleve økt behov for å bli sett og hørt når en krise rammer.

På Helsedirektoratets hjemmeside finner du en nyttig oversikt med råd for påskeferien 2021. Lenken til denne siden finner du lengre ned i artikkelen.

Alle innbyggere mellom 18 år og 65 år kan nå registrere seg for koronavaksinering.  Du må bruke bank-ID eller MinId for melde deg inn i køen.

Kommuneoverlegen har i dag meldt at Vadsø kommune foreløpig har stoppet vaksinering med AstraZenica-vaksinen på grunn av meldinger fra Danmark om alvorlige bivirkninger. 

Vaksineringen i Vadsø kommune er kommet godt i gang og vi har så langt fått vaksinert 418 med første dose og 177 med andre dose (per 10.03.2021). Vi vaksinerer etter prioriteringslisten fra FHI, og 20% av vaksineleveringene har gått til å vaksinere kommunalt helsepersonell.

Vadsø kommune har søndag fått meldt om en ny covid-19-smittet person. Smitten lar seg spore tilbake til Østlandet, og smittesporing pågår. Vadsø kommune har i øyeblikket 2 personer i isolasjon pga covid-19 smitte.

Vadsø kommune har i dag fått et påvist covid-tilfelle. Personen er smittet utenfor Norge, og har testet positivt under innreisekarantene. 

For å begrense risikoen for importsmitte, har regjeringen strammet ytterligere inn på utlendingers adgang til innreise til Norge. I utgangspunktet får kun utlendinger som er bosatt i Norge anledning til å reise inn i Norge. Dette gjelder også EØS-borgere.

Lokalt for Vadsø kommune gjelder følgende fra og med 27. mai 2021

På grunn av innstramminger på smittevern er det gjort følgende tiltak for publikum/besøkende til menighetshuset:

Kommuneoverlegen melder i dag at utbruddet ved sykestua i Vadsø er over. Det har ikke blitt funnet ny smitte ved sykestua siden 21.12.

Koronatelefonen 78 94 25 23 vil fremover være åpen kl 08:00-11:00 på hverdager. Testing avtales ved å ringe koronatelfonen. 

Testlokalene  for Covid-19 er flyttet  til  parkeringsplassen  ved siden av  Vadsø Bo og Omsorgssenter.  For å komme dit med bil må man kjøre inn i Bekkefaret.  Det er også mulig å  gå dit via gangstien på nedsiden av  Vadsø helsesenter eller gangstien på østsiden av Vadsø bo og omsorgssenter.