Informasjon og råd om Covid-19 / Koronavirus

Her finner du en oversikt over informasjon og råd knyttet til Covid-19/Koronavirus.

Denne uken vil det bli flere arrangementer i Vadsø i forbindelse med VarangerFest. Vi minner om at alle må følge smittevernsreglene. Dette gjelder både arrangører og publikum.

Karanteneregler og råd for smittevern ved reise oppdateres fortløpende. Spesielt før en utenlandsreise er det viktig at du både setter deg inn i hvilke regler som gjelder i det landet du reiser til, og hvilke regler som gjelder når du kommer tilbake til Norge.

Oppdatert 29.05.20
Det er lagt til rette for at nærmeste pårørende skal kunne besøke beboere og pasienter uten covid-19 på sykehjemmet, Finnstjerna og Bo- og omsorgssenteret. Av smittevernhensyn er det begrensninger i antall samtidige besøkende.

Endelig!!
Onsdag 13.mai åpnes det for 5.-10. trinn ved alle skolene i Vadsø kommune. Dette er noe vi gleder oss til!!

Vadsø kommune utfører test for covid-19 av (i prioritert rekkefølge) personer med akutt luftveisinfeksjon som har feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har covid-19, og som er: 

Fra og med i dag er hoveddøren på helsesenteret åpen for brukere i tidsrommet 07:30 - 16:00.

Korona-situasjonen er svært krevende for næringslivet. Vadsø kommune ønsker å hjelpe våre bedrifter i denne vanskelige tiden. 

Formannskapet opphevet i dag de kommunale karantenebestemmelser i sitt vedtak i sak 76/20. Vi minner om at de nasjonale bestemmelser fremdeles er gjeldende og må følges. 

Da kan vi endelig melde ifra om at Psykhjelpa starter opp igjen! Vi vil måtte ta smittevernhensyn, men dette vil du få en orientering om dersom du vil ha en avtale med oss! 

Vadsø kommune har opprettet en psykisk lavterskeltjeneste for kommunens innbyggere knyttet til coronasituasjonen. Dersom du har behov for hjelp til å håndtere angst og bekymringer kan du ta kontakt med kommunens rus- og psykiske helsetjeneste.  

Vadsø kommune er i full gang med å planlegge og tilrettelegge for oppstart av barnehager. Dato for åpning av barnehager er satt til 22. april.

Nå kan du straks få tilgang på lesestoff fra biblioteket igjen! Fra mandag 20. april startes det opp et takeaway-bibliotek på alle hverdager i tidsrommet kl 12:00-14:00. Så selv om biblioteklokalene må holdes stengt, vil biblioteket tilby utlån av bøker til lesehungrige Vadsøværinger.

Vedtaket er opphevet av formannskapet i sak 76/20

Formannskapet- 73/20, har i møte 15.04.2020 fattet følgende vedtak:

Formannskapet i Vadsø viser til kommunestyrets vedtak av 03.04 2020 pkt om delegering av myndighet i hht smittevernloven §4-1. For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester vedtar formannskapet i medhold av smittevernloven §4-1, bokstav d, følgende:

 

Fra 14. april kan frivillige lag og organisasjoner og arrangører i kultursektoren søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer. 
 

Vadsø kommune har i tråd med smittevernloven §4-1 fattet nytt vedtak om lokale karantenebestemmelser. Igjen er det slik at de aller fleste som kommer reisende til Vadsø fra et område utenfor det geografiske området Finnmark må i hjemmekarantene. For de som ankommer Vadsø fra 08.04 2020 og fremover så må de i tråd med dette vedtaket være i karantene frem til 15.04 2020 i første omgang. Så kan det komme et nytt vedtak 15.04 2020 som tilsier at de må sitte i slik karantene i ytterligere 7 dager etter dette. Vedtaket er gitt tilbakevirkende kraft fra 01.04 2020. Det innebærer at alle de som har ankommet Vadsø i perioden 01.04-08.04 må i slik karantene i første omgang frem til 15.04 2020.

Det er også grunn til å minne om at dersom man utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden omgjøres karantene til isolasjon i tråd med myndighetens sentrale bestemmelser.

Varaordfører Hanne Jonassen Harila og kommuneoverlege Britt Mehmi Larsen snakker om status i Vadsø kommune og kommer med råd for påsken 2020.

Dette er gjeldende kriterier for covid-19 testing i Vadsø kommune, fra 02. april 2020

Kultur, utdanning og oppvekst(KUO) har klargjort for døgnåpen barnehage og skole. Dette tilbudet vil også gjelde hele påsken  Dersom det blir behov for det, vil tilbudet om døgnåpen barnehage bli gitt ved Lomakka barnehage og for elever i Vadsø kommune vil tilbudet bli gitt ved Vadsø barneskole. 

Formannskapet fattet torsdag 2. april et vedtak som skal bidra til å dempe den negative effekten av koronatiltakene som er innført. Vedtaket er en innstilling til kommunestyret som vil ta saken opp på førstkommende møte.

Ettersom det nærmer seg påske og det forventes en økt aktivitet på hytter minner vi om det nasjonale vedtaket knyttet til overnatting på hytter.

Due to the corona pandemic, many measures are taken to prevent the spread of the virus. Immigrants that cannot speak Norwegian are particularly vulnerable and in need of information. 

Erstattet av vedtak av 8. april 2020 - trykk her for å komme til rett side

Erstattet av kommunestyrevedtak 3. april 2020

Dato: 29.03.20
For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fattet kommuneoverlegen i Vadsø 15.03.20 vedtak etter smittevernloven § 4-1 punkt d. Dette vedtaket videreføres for 2. gang i dag som angitt nedenfor med noen oppdateringer.

Kommuneoverlegen i Vadsø ber alle trossamfunn om å følge disse smittevernrådene:

Folkehelseinstituttet har sammen med Norsk Helsenett publisert løsningen Meld fra ved mistanke om koronavirus, som legger til rette for selvrapportering av symptomer fra alle innbyggere. Dette er ett av flere tiltak for å få oversikt over smitte i Norge. Løsningen skal brukes av deg som har symptomer som kan skyldes koronavirus.