Informasjon og råd om Covid-19 / Koronavirus

Her finner du en oversikt over informasjon og råd knyttet til Covid-19/Koronavirus.

25.03.20 har kommuneoverlegen fått bekreftet det tredje positive tilfellet av covid-19 i Vadsø kommune.  Personen er i fin form, og befinner seg i samme smittekjede som er kjent fra tidligere og som kan spores ut av landet.

24.03.20 har kommuneoverlegen fått bekreftet det andre positive tilfellet av covid-19 i Vadsø kommune.  Personen er i fin form, og befinner seg i samme smittekjede som den forrige med positiv prøve.

Erstattet av nytt vedtak av 8. april 2020 - trykk her for å komme til rett side

Dato: 22.03.20

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fattet kommuneoverlegen i Vadsø 15.03.20 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1 femte ledd:

Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Vadsø kommune har etablert en informasjonspost knyttet til samtlige flyankomster til Vadsø lufthavn.

Vadsø kommune ønsker kontakt med pensjonister som har helsefaglig kompetanse, og som er bosatt i kommunen. Dette med bakgrunn i at beredskapen knyttet til den pågående Koronapandemien forventes å bli langvarig, og at dette vil etter hvert føre til slitasje på det helsepersonellet vi allerede har i organisasjonen.

Personer som er i karantene eller er i risikogruppe kan bestille og få utkjørt matvarer fra Joker Vadsø.

Utkjøringen vil bli gjort i samarbeid Varanger ASVO.

17.3.20 har kommuneoverlegen fått bekreftet det første positive tilfellet av covid-19 i Vadsø kommune. Pasienten er en eldre person, og er for øyeblikket innlagt på Kirkenes sykehus.

Arbeidsgiver kan gjøre unntak fra vedtaket dersom den ansatte har en samfunnskritisk funksjon i henhold til bestemmelsene fra DSB. Det er kun anledning til å gi unntak i forbindelse med arbeid. Unntak gjelder IKKE fritid. Da er det fortsatt hjemmekarantene.

Anbefaling og pålegg som dreier seg om covid-19 gjelder også ungdommer. Vær så snill å hold avstand, vask hender, og aller helst hold dere hjemme.

Grunnet situasjonen med koronaviruset har Vadsø kommune besluttet at barnehage, skolefritidsordningen og kulturskole ikke vil bli fakturert fra og med april. De aktuelle tjenestene vil bli fakturert fra og med den datoen tjeneste starter opp igjen. De som har fått faktura for barnehage og skolefritidsordning for perioden mellom 13.3 og 31.3 vil bli kreditert.

Visit the Norwegian Institute of Public Health's topic page about the new coronavirus disease, COVID-19. There you will find all the national information and regulations which also apply to the Vadsø region.

Vadsø kommune ønsker kontakt med helsepersonell som er bosatt i kommunen og som ikke allerede er i arbeid i kommunens tjeneste. Dette med bakgrunn i at beredskapen knyttet til den pågående Koronapandemien forventes å bli langvarig, og at dette vil etter hvert føre til slitasje på det helsepersonellet vi allerede har i organisasjonen. 

I dag, 15. mars 2020, trådde forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19, i kraft.

For å minske risiko for smitte stenges alle kommunale bygg for publikum. 

Erstattet av vedtak av 8. april 2020 - trykk her for å komme til rett side

Vadsø kommune har vedtatt nye bestemmelser for hvem som skal i hjemmekarantene. Fra i dag må alle som har oppholdt seg sør for  den gamle grensen mellom Troms og Finnmark – i hjemmekarantene 14 dager etter ankomst. Vedtaket har tilbakevirkende kraft fra 10. mars.

(Vedtaket er fornyet - se nytt vedtak her..)

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjør kommuneoverlegen i Vadsø 15.03.20 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1 femte ledd:

Det er fra kl 18:00 14. mars innført adgangskontroll på helsesenteret og døren vil være låst fra dette tidspunkt.

På grunn av smittebegrensende tiltak for Covid-19/koronavirus vil det fremover kun utføres akutte og livsnødvendige tjenester ved våre virksomheter. 

På grunn av pandemien omlegges driften ved Vadsø legesenter. ALLE ORDINÆRE TIMER MÅ DERFOR UTGÅ TIL OVER PÅSKE. Vi ber om forståelse for dette. Dersom du har en time som avbestilles BER VI OM AT DU SELV BESTILLER NY TIME TIL DIN LEGE. Dette er av kapasitetshensyn for helsesektoren i kommunen som nå er hardt belastet. Dersom det er ting som ikke kan vente ber vi deg om å ringe timebestillingen på Vadsø helsesenter. 

Det er fra Folkehelseinstituttet anbefalt at personer over 65 år tar pneumokokk(lungebetennelse)vaksine for å forebygge sekundærinfeksjoner ved koronasmitte. Den vaksinen er det nå fritt for i Vadsø kommune.
Vaksinen lar seg heller ikke bestille fra leverandøren.

Vadsø kommune har stengt økonomi- og lønnsavdeling for besøkende. Alle henvendelser til avdelingen må foregå elektronisk eller via telefon. 

OPPDATERT 12.06.2020

Vadsø kommune har opprettet et eget telefonnummer for spørsmål om Covid-19/koronavirus. Her vil du kunne snakke med helsepersonell om spørsmål om viruset. 

Vadsø menighet har iverksatt følgende tiltak i forbindelse med koronaviruset ut mars.
 

Som tiltak for å redusere smitte av Coronavirus vil NAV kun ha selvbetjeningsløsning i mottak i perioden: 13.03.20. – 15.04.20.