Informasjon og råd om Covid-19 / Koronavirus

Her finner du en oversikt over informasjon og råd knyttet til Covid-19/Koronavirus.

I henhold til endring i smittevernsveileder for kirkelig sektor som ble oppdatert av regjeringen torsdag 5. november er det nye restriksjoner på antall som kan være i kirken og ved utleie.

Vadsø kommune mottok torsdag kveld melding om en positiv covid-19 prøve. Personen er testet i etterkant av gjennomgått covid-19 infeksjon i utlandet, og har derfor fortsatt positiv test. 

Vadsø kommune setter kriseledelse på grunn av at koronasmitten nå sprer seg i Finnmark. Vår kommune har per i dag en smittet og to i karantene, men det som skjer rundt oss gjør at vi velger å samle utvalgte deler av kriseledelsen for å vurdere risikobildet, se på mulige tiltak og gjøre forberedelser av tiltak. 

Tromsø kommune gikk i går kveld ut med informasjon om smitte knyttet til to utesteder i sentrum av byen. Det gjelder:

  • Prelaten
  • No. 24

Velkommen til et nytt år i barnehage og på skole. Denne høsten er litt annerledes enn tidligere år. Forkjølelse har plutselig blitt noe man må passe på, fordi man er bekymret for at covid-19/coronaviruset kan spre seg i samfunnet. Noen blir alvorlig syke og noen dør av denne infeksjonen, men de aller fleste har ingen symptomer eller opplever det som en forkjølelse eller influensa.

Kommuneoverlegen har i kveld fått informasjon fra mikrobiologisk laboratorium på UNN om 2 smittetilfeller av covid-19 i Vadsø. Det er snakk om tilreisende personer. Smitteoppsporing pågår, og det er per nå ingen mistanke om smittespredning i samfunnet. Det er heller ingen tilknytning til skoler eller barnehager.

Er du i isolasjon eller karantene? Pasientstudien CovidNor ønsker å lære mer om symptomer, plager og bekymringer hos pasienter med Covid-19-sykdom utenfor sykehus, samt undersøke plager og bekymringer hos personer i karantene.

Følgende retningslinjer gjelder for besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner.

Regjeringen har innført et nasjonalt forbud mot åpne serveringssteder med alkohol etter kl 24.00 fra og med 8. august.

I Vadsø kommune har vi god testkapasitet og mulighet til å teste alle med luftveissymptomer. Covid-19 har ofte følgende symptomer: feber, hoste, tungpustethet, tap av smak og luktesans, sår hals eller generell sykdomsfølelse.

Denne uken vil det bli flere arrangementer i Vadsø i forbindelse med VarangerFest. Vi minner om at alle må følge smittevernsreglene. Dette gjelder både arrangører og publikum.

Karanteneregler og råd for smittevern ved reise oppdateres fortløpende. Spesielt før en utenlandsreise er det viktig at du både setter deg inn i hvilke regler som gjelder i det landet du reiser til, og hvilke regler som gjelder når du kommer tilbake til Norge.

Oppdatert 29.05.20
Det er lagt til rette for at nærmeste pårørende skal kunne besøke beboere og pasienter uten covid-19 på sykehjemmet, Finnstjerna og Bo- og omsorgssenteret. Av smittevernhensyn er det begrensninger i antall samtidige besøkende.

Endelig!!
Onsdag 13.mai åpnes det for 5.-10. trinn ved alle skolene i Vadsø kommune. Dette er noe vi gleder oss til!!

Fra og med i dag er hoveddøren på helsesenteret åpen for brukere i tidsrommet 07:30 - 16:00.

Korona-situasjonen er svært krevende for næringslivet. Vadsø kommune ønsker å hjelpe våre bedrifter i denne vanskelige tiden. 

Formannskapet opphevet i dag de kommunale karantenebestemmelser i sitt vedtak i sak 76/20. Vi minner om at de nasjonale bestemmelser fremdeles er gjeldende og må følges. 

Da kan vi endelig melde ifra om at Psykhjelpa starter opp igjen! Vi vil måtte ta smittevernhensyn, men dette vil du få en orientering om dersom du vil ha en avtale med oss! 

Vadsø kommune har opprettet en psykisk lavterskeltjeneste for kommunens innbyggere knyttet til coronasituasjonen. Dersom du har behov for hjelp til å håndtere angst og bekymringer kan du ta kontakt med kommunens rus- og psykiske helsetjeneste.  

Vadsø kommune er i full gang med å planlegge og tilrettelegge for oppstart av barnehager. Dato for åpning av barnehager er satt til 22. april.

Nå kan du straks få tilgang på lesestoff fra biblioteket igjen! Fra mandag 20. april startes det opp et takeaway-bibliotek på alle hverdager i tidsrommet kl 12:00-14:00. Så selv om biblioteklokalene må holdes stengt, vil biblioteket tilby utlån av bøker til lesehungrige Vadsøværinger.

Vedtaket er opphevet av formannskapet i sak 76/20

Formannskapet- 73/20, har i møte 15.04.2020 fattet følgende vedtak:

Formannskapet i Vadsø viser til kommunestyrets vedtak av 03.04 2020 pkt om delegering av myndighet i hht smittevernloven §4-1. For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester vedtar formannskapet i medhold av smittevernloven §4-1, bokstav d, følgende:

 

Fra 14. april kan frivillige lag og organisasjoner og arrangører i kultursektoren søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer. 
 

Vadsø kommune har i tråd med smittevernloven §4-1 fattet nytt vedtak om lokale karantenebestemmelser. Igjen er det slik at de aller fleste som kommer reisende til Vadsø fra et område utenfor det geografiske området Finnmark må i hjemmekarantene. For de som ankommer Vadsø fra 08.04 2020 og fremover så må de i tråd med dette vedtaket være i karantene frem til 15.04 2020 i første omgang. Så kan det komme et nytt vedtak 15.04 2020 som tilsier at de må sitte i slik karantene i ytterligere 7 dager etter dette. Vedtaket er gitt tilbakevirkende kraft fra 01.04 2020. Det innebærer at alle de som har ankommet Vadsø i perioden 01.04-08.04 må i slik karantene i første omgang frem til 15.04 2020.

Det er også grunn til å minne om at dersom man utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden omgjøres karantene til isolasjon i tråd med myndighetens sentrale bestemmelser.

Varaordfører Hanne Jonassen Harila og kommuneoverlege Britt Mehmi Larsen snakker om status i Vadsø kommune og kommer med råd for påsken 2020.