Informasjon og råd om Covid-19 / Koronavirus

Her finner du en oversikt over informasjon og råd knyttet til Covid-19/Koronavirus.

Vadsø kommune har stengt økonomi- og lønnsavdeling for besøkende. Alle henvendelser til avdelingen må foregå elektronisk eller via telefon. 

OPPDATERT 12.06.2020

Vadsø kommune har opprettet et eget telefonnummer for spørsmål om Covid-19/koronavirus. Her vil du kunne snakke med helsepersonell om spørsmål om viruset. 

Vadsø menighet har iverksatt følgende tiltak i forbindelse med koronaviruset ut mars.
 

Som tiltak for å redusere smitte av Coronavirus vil NAV kun ha selvbetjeningsløsning i mottak i perioden: 13.03.20. – 15.04.20.

Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av:

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter Helsedirektoratet med dette etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav a og b, vedtak om stenging av:

Tiltakene iverksettes med umiddelbar virkning fra og med 12.mars 2020

Felles undervisning på lokale studiesentere innstilles inntil videre i de fag/emner der det er flere enn en student

I forståelse med landets kulturhus har Riksteatret i dag besluttet å kansellere vårens gjenværende turneer.  Overfor vårt publikum beklager vi dette, men med de bestemmelser og anbefalinger som foreligger fra landets helsemyndigheter er dette nå et nødvendig tiltak for en virksomhet som Riksteatret.

Dersom det skal gjennomføres større arrangementer i Vadsø f.o.m. denne uke (uke 11), så ønsker jeg at det sendes en epost til kommunen med informasjon om dette (postmottak@vadso.kommune.no) som så vil bli videreformidlet til meg. 

Personer som utvikler tegn på luftveisinfeksjon i løpet av de første 14 dagene etter hjemkomst fra berørte områder (se link for oversikt over disse), eller etter nærkontakt med en person som har testet positivt for viruset, bør kontakte legevakt 116-117. Har du ikke vært i disse områdene i løpet av de siste 14 dagene, så forholder du deg som vanlig til forkjølelse/influensa.