Informasjon og råd om Covid-19 / Koronavirus

Her finner du en oversikt over informasjon og råd knyttet til Covid-19/Koronavirus.

I dag, 15. mars 2020, trådde forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19, i kraft.

For å minske risiko for smitte stenges alle kommunale bygg for publikum. 

Erstattet av vedtak av 8. april 2020 - trykk her for å komme til rett side

Vadsø kommune har vedtatt nye bestemmelser for hvem som skal i hjemmekarantene. Fra i dag må alle som har oppholdt seg sør for  den gamle grensen mellom Troms og Finnmark – i hjemmekarantene 14 dager etter ankomst. Vedtaket har tilbakevirkende kraft fra 10. mars.

(Vedtaket er fornyet - se nytt vedtak her..)

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjør kommuneoverlegen i Vadsø 15.03.20 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1 femte ledd:

Det er fra kl 18:00 14. mars innført adgangskontroll på helsesenteret og døren vil være låst fra dette tidspunkt.

På grunn av smittebegrensende tiltak for Covid-19/koronavirus vil det fremover kun utføres akutte og livsnødvendige tjenester ved våre virksomheter. 

På grunn av pandemien omlegges driften ved Vadsø legesenter. ALLE ORDINÆRE TIMER MÅ DERFOR UTGÅ TIL OVER PÅSKE. Vi ber om forståelse for dette. Dersom du har en time som avbestilles BER VI OM AT DU SELV BESTILLER NY TIME TIL DIN LEGE. Dette er av kapasitetshensyn for helsesektoren i kommunen som nå er hardt belastet. Dersom det er ting som ikke kan vente ber vi deg om å ringe timebestillingen på Vadsø helsesenter. 

Det er fra Folkehelseinstituttet anbefalt at personer over 65 år tar pneumokokk(lungebetennelse)vaksine for å forebygge sekundærinfeksjoner ved koronasmitte. Den vaksinen er det nå fritt for i Vadsø kommune.
Vaksinen lar seg heller ikke bestille fra leverandøren.

Vadsø kommune har stengt økonomi- og lønnsavdeling for besøkende. Alle henvendelser til avdelingen må foregå elektronisk eller via telefon. 

OPPDATERT 12.06.2020

Vadsø kommune har opprettet et eget telefonnummer for spørsmål om Covid-19/koronavirus. Her vil du kunne snakke med helsepersonell om spørsmål om viruset. 

Vadsø menighet har iverksatt følgende tiltak i forbindelse med koronaviruset ut mars.
 

Som tiltak for å redusere smitte av Coronavirus vil NAV kun ha selvbetjeningsløsning i mottak i perioden: 13.03.20. – 15.04.20.

Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av:

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter Helsedirektoratet med dette etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav a og b, vedtak om stenging av:

Tiltakene iverksettes med umiddelbar virkning fra og med 12.mars 2020

Felles undervisning på lokale studiesentere innstilles inntil videre i de fag/emner der det er flere enn en student

I forståelse med landets kulturhus har Riksteatret i dag besluttet å kansellere vårens gjenværende turneer.  Overfor vårt publikum beklager vi dette, men med de bestemmelser og anbefalinger som foreligger fra landets helsemyndigheter er dette nå et nødvendig tiltak for en virksomhet som Riksteatret.

Dersom det skal gjennomføres større arrangementer i Vadsø f.o.m. denne uke (uke 11), så ønsker jeg at det sendes en epost til kommunen med informasjon om dette (postmottak@vadso.kommune.no) som så vil bli videreformidlet til meg. 

Personer som utvikler tegn på luftveisinfeksjon i løpet av de første 14 dagene etter hjemkomst fra berørte områder (se link for oversikt over disse), eller etter nærkontakt med en person som har testet positivt for viruset, bør kontakte legevakt 116-117. Har du ikke vært i disse områdene i løpet av de siste 14 dagene, så forholder du deg som vanlig til forkjølelse/influensa.