Informasjon og råd om Covid-19 / Koronavirus

Her finner du en oversikt over informasjon og råd knyttet til Covid-19/Koronavirus.

Råd og informasjon til befolkningen om nytt koronavirus
Det nye koronaviruset (coronaviruset) ble oppdaget i januar 2020 og ny kunnskap tilkommer stadig. Hvordan kan den enkelte forebygge smitte? Hva bør de som har vært i utbruddsområder gjøre hvis de blir syke? Hvilke tiltak er det vi ikke anbefaler og hvorfor? Informasjon og råd vil bli justert og oppdatert i henhold til utbruddets utvikling og kunnskap om infeksjonen.
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

 

Spørsmål og svar om koronavirus
Her får du svar på de vanligste spørsmålene om koronavirus.
https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/sporsmal-og-svar-om-koronaviruset-og-sykdommen-covid-19

 

Dags- og ukerapporter om koronavirussykdom (covid-19)
Her finner du dags- og ukerapporter om koronavirussykdom (covid-19) . Rapportene inneholder tall fra Norge, Norden og andre land.
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/dags--og-ukerapporter/dags--og-ukerapporter-om-koronavirus/

Regjeringen kom 18.1.21 med videreføring av flere nasjonale tiltak og anbefalinger, mens andre ble avsluttet. Når det gjelder anbefalingene, står hver kommune fritt til å vurdere hvorvidt disse skal gjelde i kommunen. 

Vadsø kommune får noen få doser med vaksine ukentlig, og har startet vaksinering av de eldste samt noe av helsepersonellet (20% av dosene). Personell fra kommunen vil ringe alle som er aktuelle for vaksine fremover i prioritert rekkefølge i henhold til bestemmelser fra nasjonale myndigheter.

Vadsø kommune har onsdag 13. januar fått meldt om et nytt smittetilfelle av Covid-19. Smitten stammer fra et rødt land. 

Vadsø kommune har i dag fått meldt om en ny coronasmittet person. Vedkommende var allerede i karantene, og det er ingen nye nærkontakter. 

All individuell undervisning (barn og voksne) og grupper med inntil to elever går som vanlig. All gruppeundervisning avlyses til 19/1 i henhold til regjeringens smitteverntiltak.

På grunn av de innførte smitterestriksjonene vil ungdommens hus og Vadsø svømmehall bli stengt frem til 18. januar.

Med bakgrunn i regjeringens smitteverntiltak er det innført rødt nivå fra og med 4. januar og foreløpig frem til 18. januar på Vadsø ungdomsskole, voksenopplæringen og ungdomstrinnet ved Vestre Jakobselv skole.

På grunn av innstramminger på smittevern er det gjort følgende tiltak for publikum/besøkende til menighetshuset:

For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksettes det forsterkede nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar.

Kommuneoverlegen melder i dag at utbruddet ved sykestua i Vadsø er over. Det har ikke blitt funnet ny smitte ved sykestua siden 21.12.

Vadsø kommune har tirsdag kveld fått melding om ytterligere 4 tilfeller av covid-19 smitte. Alle 4 er nærkontakter til andre kjente smittetilfeller, og var allerede i karantene. Det er ingen nye nærkontakter.

Vadsø kommune fikk tirsdag kveld meldt om ytterligere ett smittetilfelle i forbindelse med utbruddet ved sykestua. Det er snakk om en ansatt.

Vadsø kommune har i går kveld, tirsdag 15.12.2020, fått meldt et nytt positivt tilfelle av covid-19. Vedkommende er nærkontakt til en annen med kjent smitte, og var allerede i karantene.

Vadsø kommune fikk mandag kveld melding om en ny smittet ved sykestua i Vadsø. Vedkommende er pasient. 

Vadsø kommune har fått melding om en positiv covid-19 prøve i kveld. Dette er en person som har blitt smittet i utlandet, og er ikke relatert til smitteutbruddet på sykestua og sykehjemmet. 

Begrunnelsen for at det opprettholdes er at vi ikke har en fullstendig oversikt over hvorvidt smitten har spredd seg til andre. Vi mangler foreløpig svar på de siste prøvene. Vi forventer også at vi vil oppdage en eventuell smittespredning i løpet av de nærmeste dagene, med tanke på det naturlige forløpet for viruset slik man kjenner det fra andre utbrudd. Av hensyn til både pårørende og pasienter/beboere kan vi derfor foreløpig ikke slippe pårørende inn.

En ny ansatt ved sykestua/sykehjem har fått påvist covid-19. Vedkommende var allerede i karantene, men er nå isolert.

Vadsø kommune har igangsatt flere tiltak i forbindelse med oppdagelse av covid-19 smitte på sykestua/sykehjem. Det er per i dag 1 person som er i isolasjon og 19 er satt i karantene. I dagene fremover vil det komme svar på tester av ansatte, innlagte og beboere.

Av hensyn til smittevernet vil sykestua og sykehjemmet bli stengt frem til 10. desember kl 12.00. 

Koronatelefonen 78 94 25 23 vil fremover være åpen kl 08:00-15:00 på hverdager. Testing avtales ved å ringe koronatelfonen. 

En ansatt ved sykestua i Vadsø kommune har testet positivt på Covid-19.  Vedkommende har fulgt alle smittevernreglene, men har vært i arbeid på sykestua og har ikke hatt symptomer før positiv test.

Av smittevernhensyn har vi valgt å avlyse årets juletretenning på torget. Vi vet at dette er en tradisjon som mange setter pris på, men erfaringsmessig samles det svært mange mennesker på torget, noe som gjør smittevernet vanskelig.

Det er mange som skal reise hjem i forbindelse med juletiden. En del kommer fra områder med utbredt smitte og reiser forgår ofte med offentlig transport. I den forbindelse minner vi om Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Testlokalene  for Covid-19 er flyttet  til  parkeringsplassen  ved siden av  Vadsø Bo og Omsorgssenter.  For å komme dit med bil må man kjøre inn i Bekkefaret.  Det er også mulig å  gå dit via gangstien på nedsiden av  Vadsø helsesenter eller gangstien på østsiden av Vadsø bo og omsorgssenter.

Selv om vi i Vadsø foreløpig har hatt få kjente tilfeller av Covid-19 så ser vi at smittetrykket er økende i nærtliggende kommuner. Det er også en svært urovekkende utvikling i de større byene i Norge. For at vi skal kunne holde smitten under kontroll i kommunen er det svært viktig at alle tar smittevernet alvorlig. Hvis vi alle deltar i det forebyggende smittearbeidet så er sjansene for at vi skal få et større utbrudd langt mindre.