Publisert 22.12.2022

Helsedirektoratet anbefaler at personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved Covid 19 får tilbud om behandling med Paxlovid.

Behandling med Paxlovid kan dempe sykdomsutvikling hos denne gruppen. 

Publisert 23.11.2022

Myndighetene har nå åpnet opp for vaksinering til de mellom 18-64 år uten underliggende sykdommer. Det er ikke en målgruppe der man anbefaler oppfriskningsdose, men likevel åpnes det  opp for dette for de som ønsker denne.

Publisert 07.07.2022

Fra 1. juli har Folkehelseinstituttet anbefalt personer 65 år og eldre, og personer 18-64 år som er i risikogruppe. Oversikt over risikogrupper finner du her https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#risikogrupper å ta en ny oppfriskningsdose (dose nr. 4).