Informasjon og råd om Covid-19 / Koronavirus

Her finner du en oversikt over informasjon og råd knyttet til Covid-19/Koronavirus.

Råd og informasjon om barn og ungdom
Råd og informasjon om spørsmål som berører barn og unge i forbindelse med koronavirus (covid-19).
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/barn-og-unge/

Hva skal du gjøre hvis du er syk eller mistenker at du er smittet av koronavirus?
Hvis du er syk eller har symptomer på sykdom, hold deg hjemme. Har du symptomer på covid-19 bør du teste deg.
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_er_syk_eller_mistenker_at_du_er_smittet_med_koronavirus/ 

Koronavaksinasjon - statistikk
På denne siden finner du statistikk om koronavaksinasjon i Norge. Mer detaljerte tall vil publiseres når flere data og vaksiner blir tilgjengelig.
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksinasjonsstatistikk/

Publisert 06.10.2021

Vadsø kommune vil tilby 3. dose koronavaksine til personer over 65 år og sykehjemsbeboere, etter anbefaling fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Publisert 20.09.2021

Stortinget vedtok 23. februar 2021 en ny kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Det ble avsatt 1,75 milliarder kr til ordningen. Vadsø kommune har fått litt over 1,8 millioner kr over tre tildelinger, der 1 289 000 av midlene gjenstår. Disse er søkbar fram til 11. oktober 2021.

Publisert 16.09.2021

Regjeringen har besluttet at personer med alvorlig svekket immunforsvar skal få tilbud om 3. dose koronavaksine. Det må ha gått minst 4 uker fra 2. dose.

Publisert 13.09.2021

Etter anbefaling fra FHI har regjeringen besluttet at 12-15 åringene skal få tilbud om koronavaksinasjon. Vadsø kommune har nå begynt å ta imot påmeldinger for de som ønsker koronavaksine for sine barn. Samtykkeskjema og egenerklæringsskjema sendes ut via skolene.

Publisert 27.08.2021

16-17 åringene i Vadsø kan nå melde seg for koronavaksine, gjelder også borteboerelever på Videregående skole.

Etter råd fra FHI har regjeringen nå besluttet at alle født i årskullene 2004 og 2005 skal tilbys vaksinasjon på lik linje med den øvrige befolkningen født i 2003 eller tidligere.

Publisert 23.08.2021

Fra og med 25. august setter vi både Pfizer og Moderna-vaksine i Vadsø. Det vil ikke være anledning til å velge hvilken vaksine man ønsker. Vaksinene er likestilt med hverandre, og gir minst like god beskyttelse om man kombinerer disse to. Mer informasjon finner du lenger ned.

Publisert 17.08.2021

Det forventes større leveranser med vaksiner fremover og vi jobber med å forkorte intervallene for de som venter på andre dose. Dette betyr at vi raskere kan få innbyggere i Vadsø fullvaksinert.

Publisert 27.07.2021

Vi ønsker alle over 18 år OG de som fyller 18 år i 2021 velkommen til gratis vaksine på Fossen skole.

Publisert 23.06.2021

Selv om du er fullvaksinert eller har hatt Covid-19 er det viktig at du følger de reglene og rådene som gjelder. Disse er ikke så omfattende som for uvaksinerte, men fremdeles viktige å følge for å unngå at viruset sprer seg.

Publisert 17.06.2021

Hold deg hjemme hvis du er syk eller har nyoppståtte luftveissymptomer (feber, hoste, tungpustethet, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smakssans, muskelverk, sår hals med mer). 

Publisert 29.04.2021

Vi har åpnet en egen vaksinetelefon for å raskere  og bedre kunne gi informasjon om  Covid-19 vaksinen.  Telefonnummeret er det samme som koronatelefonen 78 94 25 23.  Du vil  så kunne velge mellom vaksinetelefon og covid-19 telefon.

Publisert 09.04.2021

Vadsø kommune har satt i gang med vaksinering i lokalene på Fossen skole. Her vil vi kunne vaksinere flere og raskere enn tidligere. Det er også langt bedre parkeringsmuligheter for de som møter opp for å få sin vaksine.

Publisert 26.03.2021

Mange barn og unge som lever under vanskelige forhold både hjemme og ute blir nå ekstra utsatt fordi skoler, barnehage, fritidsklubber og andre steder barn møter voksne er stengt eller har redusert åpningstid. Vi vet også at barn og unge som fra før har mange bekymringer, kan oppleve økt behov for å bli sett og hørt når en krise rammer.

Publisert 18.03.2021

Alle innbyggere som er 16 år (født 2005) eller eldre kan nå registrere seg for koronavaksinering.  Du må bruke bank-ID eller MinId for melde deg inn i køen.

Publisert 16.03.2020

Visit the Norwegian Institute of Public Health's topic page about the new coronavirus disease, COVID-19. There you will find all the national information and regulations which also apply to the Vadsø region.