Adgangskontroll på helsesenteret fra kl 18:00 14. mars

Det er fra kl 18:00 14. mars innført adgangskontroll på helsesenteret og døren vil være låst fra dette tidspunkt.

Personer med nødvendig behov for å komme inn kan ringe 78942570.