Besøk hos beboere/pasienter uten covid-19 på sykehjemmet, Finnstjerna og Bo – og omsorgssenteret

Oppdatert 29.05.20
Det er lagt til rette for at nærmeste pårørende skal kunne besøke beboere og pasienter uten covid-19 på sykehjemmet, Finnstjerna og Bo- og omsorgssenteret. Av smittevernhensyn er det begrensninger i antall samtidige besøkende.

Hvis været tillater det, bør besøk skje utendørs.

Bo- og omsorgssenteret og Finnstjerna bruker egne leiligheter, der det er mulig skal besøkende/pårørende bruke inngang rett inn i leiligheten, verandainngang. Ellers nærmeste inngang til besøkende leilighet.

Det skal legges til rette i leilighetene for at det er minst 1 meters avstand mellom beboer og besøkende.

Besøkende ringer først den aktuelle enheten og avtaler tidspunkt for besøket.

Besøkende oppfordres til å følge FHI sine anbefalinger når det gjelder besøk i institusjoner. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/sykehjem-og-smittevern-mot-covid-19/

Besøkende skal bruke antibact/ vaske hender når dem kommer inn og før dem går ut.

Under besøk fra pårørende gjelder fra 29.05.20

  • Det  føres protokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer for alle besøkende.
  • Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.
  • Besøkende bør gå direkte til og fra rommet og ikke oppholde seg i fellesarealer. Hvis pasienten/beboeren ikke har enerom, må besøk tilrettelegges i besøksrom e.l.
  • Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre pasienter/beboere enn den de besøker.
  • Besøkende bør også holde minst 1 meters avstand til den de besøker, men her kan det gjøres lokale vurderinger om berøring kan finne sted, men en bør prøve å unngå tett ansikt-til-ansikt kontakt. Vurderingen bør ta hensyn til risiko for alvorlig sykdom hos den som får besøk og øvrige beboere i institusjonen.
  • Pasienter/beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forhåndsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
  • Hvis besøkende har med mat bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.
  • Pasient/beboer bør utføre håndhygiene når de besøkende forlater rommet.
  • Besøkende bør informeres om at de ved symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking, skal opplyse om at de har vært på besøk i institusjonen som del av smitteoppsporingen.
  • Dersom smittesituasjonen endrer seg kan også disse reglene bli endret av kommunen på kort varsel.