Besøk hos beboere/pasienter uten covid-19 på sykehjemmet, Finnstjerna og Bo – og omsorgssenteret

Det er lagt til rette for at nærmeste pårørende skal kunne besøke beboere og pasienter uten covid-19 på sykehjemmet, Finnstjerna og Bo- og omsorgssenteret. Av smittevernhensyn er det begrensninger i antall samtidige besøkende.

Hvis været tillater det, bør besøk skje utendørs.

Sykehjemmet bruker dagsenteret som besøkslokalet.

Bo- og omsorgssenteret og Finnstjerna bruker egne leiligheter, der det er mulig skal besøkende/pårørende bruke inngang rett inn i leiligheten, verandainngang. Ellers nærmeste inngang til besøkende leilighet.

Det skal legges til rette i leilighetene og dagsenteret for at det er minst 1 meters avstand mellom beboer og besøkende.

Besøkende ringer først den aktuelle enheten og avtaler tidspunkt for besøket.

Besøkende oppfordres til å følge FHI sine anbefalinger når det gjelder besøk i institusjoner. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/sykehjem-og-smittevern-mot-covid-19/

Besøkende skal bruke antibact/ vaske hender når dem kommer inn og før dem går ut.