Besøk på kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner

Følgende retningslinjer gjelder for besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner.

 • Fysiske besøk må avklares med institusjonen i forkant. Besøkende må svare på spørsmål om følgende i løpet av siste 10 dager:
  • Reise til områder med høy smitteforekomst av covid-19 (inkludert utenlandsreiser)
  • Symptomer på covid-19 infeksjon
  • Nærkontakt med kjent covid-19-syk person uten smittevernutstyr
 • Antall besøkende må ikke være høyere enn at anbefalt avstand på minst 1 meter og øvre smittevernråd kan følges.
 • Pårørende eller andre med sannsynlig eller bekreftet covid-19 skal ikke komme på besøk før isolasjon er opphevet.
 • Pårørende eller andre med luftveissymptomer, eller personer i karantene (enten pga reise til «røde land» eller eksponering for smitte), skal som hovedregel ikke komme på besøk. Unntak kan i noen tilfeller vurderes. Se Helsedirektoratets anbefalinger.
 • Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært på reise til, eller oppholdt seg i, regioner og land utenfor Norge som er definert som «gule områder» bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Dette inkluderer grensehandel i Finland. Dersom personen testes, utsettes besøk til testen foreligger negativ.

Du finner mer informasjon og retningslinjer for besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner på Folkehelseinstituttets nettsider: