Besøksstans for sykestua og sykehjemmet opprettholdes frem til mandag 14.12.20 kl 12.

Begrunnelsen for at det opprettholdes er at vi ikke har en fullstendig oversikt over hvorvidt smitten har spredd seg til andre. Vi mangler foreløpig svar på de siste prøvene. Vi forventer også at vi vil oppdage en eventuell smittespredning i løpet av de nærmeste dagene, med tanke på det naturlige forløpet for viruset slik man kjenner det fra andre utbrudd. Av hensyn til både pårørende og pasienter/beboere kan vi derfor foreløpig ikke slippe pårørende inn.

Det tilrettelegges for at pasienter og brukere får ha kontakt med pårørende på andre måter frem til vi kan gjenåpne for besøk. Personell fra avdelingen har regelmessig kontakt med alle pårørende, og spørsmål kan rettes dit i første omgang.

Britt Larsen Mehmi
Kommuneoverlege i Vadsø