Endrede åpningstider - NAV Vadsø

Som tiltak for å redusere smitte av Coronavirus vil NAV kun ha selvbetjeningsløsning i mottak i perioden: 13.03.20. – 15.04.20.

Publikumsmottak ved NAV Vadsø vil kun være åpent fra kl.10.00 – 12.00 daglig. Brukere vil kunne levere post og bruke selvbetjeningsløsninger i denne perioden. All kontakt/oppfølging med NAV vil bli gjort via digitale løsninger/telefon i nevnte periode.

Øvrige henvendelser må gjøres på telefon til NAV.

Behov for kontakt? – Ring 55 55 33 33 eventuelt ta kontakt via Ditt NAV på nav.no

Nødhjelpstelefon: 92667846