Endring i smittevern og antall personer i kirken

I henhold til endring i smittevernsveileder for kirkelig sektor som ble oppdatert av regjeringen torsdag 5. november er det nye restriksjoner på antall som kan være i kirken og ved utleie.

Følgende er derfor administrativt vedtatt gjeldene for Vadsø sokn fra og med 9. november:

  • Vadsø kirke, antall personer er redusert til maks 50 for alle typer arrangement
  • Vestre Jakobselv kirke, antall personer er redusert til maks 50 for alle typer arrangement
  • Utleie av lokaler på Vadsø menighetshus til private , antall personer er redusert til maks 20 for alle typer arrangement

Vedtaket er gjeldende inntil annet blir bestemt

I forhold til aktiviteter fremover vil vi legge ut en liste over endringer som må gjøres i forhold til gudstjenester, konfirmanter og andre aktiviteter

Kirkevergen i Vadsø
Michael Møller-Davidsen