Er du fullvaksinert eller har hatt Covid-19? Dette er reglene og rådene som gjelder for deg!

Selv om du er fullvaksinert eller har hatt Covid-19 er det viktig at du følger de reglene og rådene som gjelder. Disse er ikke så omfattende som for uvaksinerte, men fremdeles viktige å følge for å unngå at viruset sprer seg.

 

 De som blir regnet som «fullvaksinerte» er:

 • De som har fått andre vaksinedose. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter andre vaksinedose.
 • De som har gjennomgått sykdom og minst 3 uker senere har fått en dose vaksine. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter vaksinedosen.
 • De som har fått vaksine med éndose-vaksine, med virkning fra 3 uker etter vaksinasjonen
 •  De som har fått første dose vaksine og deretter, minst 3 uker senere, fått påvist covid-19-infeksjon. Status som fullvaksinert gjelder fra du er ute av isolasjon.
 • Dersom beskyttelsen skulle avta over tid, kan rådene komme til å endre seg. Dette kan eventuelt medføre råd om oppfriskningsvaksine.

 

De som blir regnet som «beskyttet» er:

 • De som er fullvaksinerte (se over).
 • De som har fått 1. vaksinedose. Status som beskyttet gjelder fra 3 til 15 uker etter vaksinedosen. Det vil si at 2. dose må settes senest 14 uker etter første dose for å opprettholde status beskyttet inntil man regnes som fullvaksinert. 
 • De som har gjennomgått infeksjon. Status som beskyttet gjelder i 6 måneder etter den positive prøven.
 • Definisjonene knyttet til vaksine gjelder de som har fått vaksine som er godkjent av det europeiske legemiddelkontoret EMA. Alle vaksiner som blir gitt i Norge er godkjent av EMA.

 

De som er omfattet av begrepet «risikogruppe» er:

 • Personer 65 år eller eldre
 • Personer fra 18 år med enkelte definerte sykdommer/tilstander som gir økt risiko for alvorlig sykdomsforløp og død av covid-19 (medisinske risikogrupper).
 • Råd og informasjon til risikogrupper og deres pårørende

Hvilke råd gjelder hjemme?

 • I private hjem og i bilen kan beskyttede personer ha nær sosial kontakt (under 1 meter) med andre beskyttede personer selv om de er i risikogruppen.
 •  Beskyttede personer kan ha nær sosial kontakt med ubeskyttede personer som ikke er i risikogruppen.
 • Beskyttede personer bør fortsatt holde god avstand (minst 1 meter) til ubeskyttede i risikogruppen som de ikke bor med.
 • Beskyttede personer kan behandles som hustandsmedlemmer og trenger ikke telles som besøkende. Ubeskyttede besøkende må fortsatt holde avstand til andre ubeskyttede
 • Hvis du bor i en kommune som har forskriftsfestet hvor mange som kan være på besøk i private hjem, må du holde deg til det.

Hvilke råd og regler gjelder ute blant folk?

 •  Beskyttede personer er ikke lenger frarådet å foreta unødvendige reiser i Norge. Men på reisen gjelder de generelle rådene som å holde avstand og bruke munnbind.
 • Ute blant folk (i det offentlige rom, inkludert offentlig transport) er det uendrede råd og regler. Dette gjelder for eksempel råd og regler om avstand, antall, hygiene, og bruk av munnbind.

Har du spørsmål om karantene, arrangementer, vaksiner og lignende?

Ikke ring eller send meldinger til kommuneoverlege eller andre helsepersonell om dette. Vi ber også om at det ikke sendes spørsmål til ansatte på private telefoner og e-postadresser. Vi får svært mange henvendelser og for å kunne sikre at alle får svar må disse sendes inn i henhold til det som står over.