Flere vil få andre vaksinedose raskere

Det forventes større leveranser med vaksiner fremover og vi jobber med å forkorte intervallene for de som venter på andre dose. Dette betyr at vi raskere kan få innbyggere i Vadsø fullvaksinert.

 Mange vil i fremover få sms om nye vaksinetimer. Vi håper flest mulig kan ta seg tid til å komme siden vi ønsker å få unna mest mulig av dosene. Både for at innbyggerne i Vadsø raskere blir fullvaksinert, og ettersom vi ikke kan oppbevare vaksinedosene over lengere tid.

Det er viktig at flest mulig takker ja til de nye timene siden vi får store leveranser nå som vi ikke vil få igjen hvis vi må takke nei til vaksinene.