Forbud mot overnatting i hytter

Ettersom det nærmer seg påske og det forventes en økt aktivitet på hytter minner vi om det nasjonale vedtaket knyttet til overnatting på hytter.

I henhold til § forskriften forbys personer å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert.

Vadsø kommune har ikke myndighet til å kunne dispensere fra det nasjonale vedtaket.