Forlenget stenging av sykestue og sykehjem

Av hensyn til smittevernet vil sykestua og sykehjemmet bli stengt frem til 10. desember kl 12.00. 

Legevakten driftes som normalt.