Formannskapets forslag til tiltak for næringslivet i Vadsø

Formannskapet fattet torsdag 2. april et vedtak som skal bidra til å dempe den negative effekten av koronatiltakene som er innført. Vedtaket er en innstilling til kommunestyret som vil ta saken opp på førstkommende møte.

Klikk for stort bildeHenriette Saxi, leder i Vadsø Næringsforening, er fornøyd med både dialog, oppfølging og forslag til tiltak fra kommunen.  Bakgrunnen for vedtaket er en rapport utarbeidet av Vadsø kommune. Denne er basert på informasjon fra næringslivet, næringsforening og Nav. Ordfører ber om at næringslivet begynner å tenke på hvilke muligheter som åpner seg gjennom dette vedtaket.

Formannskapet innstilling til kommunestyret på følgende:

  1. Kommunestyret tillater at krav om egenkapital ved søknader om støtte fra kommunalt næringsfond kan frafalles i den oppståtte situasjon. Bedriftenes egeninnsats kan istedet beregnes i form av eget timeforbruk. Formannskapet bes vurdere dette i hvert enkelt tilfelle.
  2. Kommunestyret avsetter ytterligere 500 000 kr som skal understøtte økt aktivitet mht tiltak som går på kompetanseutvikling og markedsføring i det lokale næringslivet. Beløpet innarbeides i budsjettregulering 2020.
  3. Kommunestyret avsetter 500 000 kr som kan benyttes til å fremskaffe ytterligere prosjektbeskrivelser/tiltak som vil kunne bidra til å opprettholde aktivitet i den oppståtte situasjon eller klargjøre for aktivitet som raskt kan etableres når situasjonen tilsier det. Beløpet innarbeides i budsjettregulering 2020.
  4. De resterende 300 000 kr av ekstraordinære RUP-midler for 2019 som ble tildelt Vadsø kommune, settes av til samme formål som pkt 2 og 3, såfremt tiltakene er i samsvar med KMDs retningslinjer for bruk av disse midlene.

Innstillingen til kommunestyret ble vedtatt enstemmig.