Gjenåpning av 5.-10. trinn i Vadsø kommune

Endelig!!
Onsdag 13.mai åpnes det for 5.-10. trinn ved alle skolene i Vadsø kommune. Dette er noe vi gleder oss til!!

For å sikre en trygg  og god skolestart for alle  er det viktig at alle setter seg godt inn i og følger de retningslinjene som er gitt nasjonalt for smittevern. Det er utarbeidet smitteveiledere for de ulike alderstrinnene, smitteveilederne  ligger til grunn for åpningen. Det er viktig at elever og foreldre/foresatte leser veilederne.

Smitteveilederne kan du lese her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

Alle elever vil få et tilbud på sin skole. Det vil være et noe redusert tilbud i forhold til vanlig skoledag , og tilbudet vil være noe annerledes enn tidligere. Det kan for eksempel være andre skoletider og at skoledagen blir organisert på andre måter enn før, for eksempel med mer uteskole eller et annet klasserom eller i andre lokaler.Dette vil være ulikt fra skole til skole. De enkelte skolene vil gi deg som forelder/foresatt informasjon om hvilket tilbud ditt barn vil få. 

Kurt Schjølberg
kommunalsjef KUO