Har du helsefaglig kompetanse?

Vadsø kommune ønsker kontakt med helsepersonell som er bosatt i kommunen og som ikke allerede er i arbeid i kommunens tjeneste. Dette med bakgrunn i at beredskapen knyttet til den pågående Koronapandemien forventes å bli langvarig, og at dette vil etter hvert føre til slitasje på det helsepersonellet vi allerede har i organisasjonen. 

Dersom du har anledning til å bidra bes du sende melding om dette på e-post til HR-leder Bente Kjæreng-Amundsen (e-post: bente.kjereng-amundsen@vadso.kommune.no) eller sms til 905 94 073, så kontaktes du for en samtale. 

KLP har med øyeblikkelig virkning lempet på pensjonsregler for pensjonert helsepersonell som mottar sin pensjon fra dem. For mer informasjon om dette følge denne lenken.