Hjelpetjenester til barn og unge

Mange barn og unge som lever under vanskelige forhold både hjemme og ute blir nå ekstra utsatt fordi skoler, barnehage, fritidsklubber og andre steder barn møter voksne er stengt eller har redusert åpningstid. Vi vet også at barn og unge som fra før har mange bekymringer, kan oppleve økt behov for å bli sett og hørt når en krise rammer.

Kommunalsjef Grethe Pleym er opptatt av at barn og unge har det bra mens skoler, barnehager og fritidstilbud er stengt.    Har du/dere behov for å snakke med noen så kan du kontakte: