Ikke ring om pneumokokk(lungebetennelse)vaksine

Det er fra Folkehelseinstituttet anbefalt at personer over 65 år tar pneumokokk(lungebetennelse)vaksine for å forebygge sekundærinfeksjoner ved koronasmitte. Den vaksinen er det nå fritt for i Vadsø kommune.
Vaksinen lar seg heller ikke bestille fra leverandøren.

Det er mange som ringer helsestasjonen/legekontoret om denne vaksinen, og vi må be om at pasientene ikke tar kontakt om dette. Vi skal sørge for god informasjon utad så snart ny forsyning av vaksinen kommer.

Det er ikke bekreftet en leveringsdato for ny vaksine, og man vet ikke når det er realistisk å forvente ny levering ut over at Folkehelseinstituttet antar mai som sannsynlig leveringsmåned.