Informasjon om koronavaksinering av 12-15 åringer

Etter anbefaling fra FHI har regjeringen besluttet at 12-15 åringene skal få tilbud om koronavaksinasjon. Vadsø kommune har nå begynt å ta imot påmeldinger for de som ønsker koronavaksine for sine barn. Samtykkeskjema og egenerklæringsskjema sendes ut via skolene.

 Vaksineringen blir å foregå på Fossen skole, time vil bli sendt ut på sms.

Vi planlegger i hovedsak vaksinering disse datoene:

  • ONSDAG 15. SEPTEMBER
  • ONSDAG 22. SEPTEMBER
  • ONSDAG 29. SEPTEMBER

For de som ønsker vaksine og ikke får tatt på disse datoene, blir vi å sette oppsamlings-datoer i oktober og november.

Bemerk:

  • Barnet må ha fylt 12 år for å få koronavaksine
  • Ved felles foreldreansvar må det foreligge underskrift av begge foreldre på samtykkeskjemaet
  • Vaksinasjonen består av kun en dose, foreløpig
  • De vil få tilbud om vaksine fra Pfizer da det foreligger større erfaring med denne vaksinen til aldersgruppen
  • De mellom 12-15 år som har gjennomgått koronainfeksjon skal foreløpig ikke ha vaksine
  • De med alvorlig grunnsykdom anbefales to doser koronavaksine med 8 – 12 ukers mellomrom. Det kan også vurderes to doser til de som bor med spesielt sårbare personer

Barn og unge blir sjelden alvorlig syke av covid-19, og de aller fleste får ingen eller lite symptomer på sykdom. I en tid med mye smitte i denne aldersgruppen mener Folkehelseinstituttet likevel at det er riktig å tilby vaksine også til denne gruppen slik at de kan beskytte seg mot alvorlig forløp av sykdommen, blant annet en betennelsestilstand, MIS-C, som kan oppstå hos enkelte etter en koronainfeksjon. Det vil også bidra til at befolkningsimmunitet øker, slik at uvaksinert i yngre aldersgrupper og andre sårbare grupper beskyttes mot smitte.