Koronavaksine til 16-17 åringene født 2004-2005

16-17 åringene i Vadsø kan nå melde seg for koronavaksine, gjelder også borteboerelever på Videregående skole.

Etter råd fra FHI har regjeringen nå besluttet at alle født i årskullene 2004 og 2005 skal tilbys vaksinasjon på lik linje med den øvrige befolkningen født i 2003 eller tidligere.

 16-17 åringene tilbys Pfizer (Comirnaty) fordi det så langt er mest erfaring med bruk av den vaksinen i denne aldersgruppen. Kommunen må derfor bestille vaksiner spesifikt for denne aldersgruppen.

Selv om det er få ungdommer som blir alvorlig syke av koronaviruset, er det en del smitte blant 16-17-åringer. Vaksinasjon vil bidra til å beskytte de få som kan bli alvorlig syke hvis de smittes, i tillegg til å redusere smittespredning i samfunnet. Redusert smittespredning er nødvendig for å kunne lette på restriksjoner som har vært spesielt belastende for unge under pandemien.