Kriterier for Covid-19 testing i Vadsø kommune

Dette er gjeldende kriterier for covid-19 testing i Vadsø kommune, fra 02. april 2020

De som har luftveisinfeksjon og som samtidig:

  • Har behov for innleggelse.
  • Er pasient eller bor i en helseinstitusjon.  Er ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid. Denne gruppa kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer som har vart over 2 døgn (mens de holder seg hjemme).
  • Er over 65 år og har underliggende, kronisk sykdom (som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk). 
  • Har vært i nærkontakt med en person som har bekreftet koronavirussykdom (covid-19).
  • Reisende fra utenfor Finnmark siste 14 dager, eller er medlem i samme husstand som en med reise utenfor Finnmark siste 14 dager