Når kan barn under 10 år komme tilbake i barnehagen og skolen?

Velkommen til et nytt år i barnehage og på skole. Denne høsten er litt annerledes enn tidligere år. Forkjølelse har plutselig blitt noe man må passe på, fordi man er bekymret for at covid-19/coronaviruset kan spre seg i samfunnet. Noen blir alvorlig syke og noen dør av denne infeksjonen, men de aller fleste har ingen symptomer eller opplever det som en forkjølelse eller influensa.

Vi har som mål med dette viruset at vi skal holde smitten under kontroll. Det betyr at vi ikke kan forvente null smitte; det er antakelig umulig å få til. Men vi skal begrense smitten så mye som vi klarer. Dette må vi hjelpe hverandre å få til, og derfor kommer det her litt informasjon om hvordan vi må forholde oss til forkjølelse hos barna.

Når må barnet holde seg hjemme?

Nye symptomer på forkjølelse gjør at barnet skal holde seg hjemme. Det inkluderer vondt i halsen, tett/rennende nese eller sykdomsfølelse. Det holder med bare ett av disse symptomene. Det er viktig at det er nyoppstått. Noen barn blir snørrete når de er ute, særlig i vind og/eller kulde. Noen har astma og/eller allergi. Allergi gir oftest mye tårer, kløende/røde øyne, rennende/tett nese og nysing. Andre symptomer kan være hoste eller tung pust. Disse barna kan gå i barnehagen/på skolen så lenge plagene er kjent fra før (pga barnets allergi/astma) og barnet ikke har sykdomsfølelse.

Feber betyr fortsatt at barnet skal være hjemme. Det holder ikke at feberen forsvinner med paracet eller nurofen.

Barn som er i karantene etter reise fra et rødt land eller fordi barnet er nærkontakt til noen med påvist covid-19 infeksjon, skal være hjemme til karantenen er opphevet. Dette kan du lese om på fhi.no og helsedirektoratet.no.

Når bør barnet testes for covid-19?

Barn som får feber og hoste bør testes for covid-19. Hvis barnet blir forkjølet uten feber og hoste kan man se det an i 2 dager. Hvis barnet ikke er bedre etter 2 dager anbefaler vi at barnet testes. Det er lov å teste også ved lettere symptomer.

Du får ordnet covid-19 test ved å ringe tlf 78 94 25 23 mandag-fredag kl 8-11. Testing foregår på baksiden av helsesenteret (følg skilting) og svar foreligger vanligvis etter halvannet til 2 døgn. Du kan logge deg inn på helsenorge.no og lese covid-19 svar der. Hvis du ikke finner det der etter 2 døgn, kan du ringe dette telefonnummeret og etterspørre svar.

Alle positive prøver ringes til oss fra mikrobiologisk lab på UNN, også på kveldstid, slik at hvis det kommer positive prøver, så vil dere få umiddelbar beskjed på telefon fra oss.

Barnet mitt har vært forkjølet; når kan barnet gå i barnehagen/på skolen igjen?

Barn som er helt uten symptomer kan gå i barnehagen/på skolen igjen.

Hvis barnet har vært forkjølet, men er nå i god form igjen, så kan barnet komme tilbake i barnehagen/på skolen. Dette gjelder selv om barnet fortsatt har litt restplager som rennende nese (uansett farge) eller sporadisk hoste. Dette er vanlig i tiden etter en forkjølelse hos mindre barn. Så lenge dette er plager etter en forkjølelse, og ikke nye plager eller økende plager, så kan barnet gå i barnehagen/på skolen. Grunnen til dette er at man er mest smittsom i dagene rundt sykdomsstart, og man blir raskt mindre smittsom ettersom plagene forsvinner.

Hvem har ansvaret for at barnet holder seg hjemme ved sykdom?

Dette er et delt ansvar mellom foreldre og barnehagen/skolen. Foreldre må være ekstra oppmerksomme på dette, og holde barnet hjemme om det er sykt. Barnehagen/skolen må også si ifra til foreldrene og sende barnet hjem om det har kommet i barnehagen/på skolen når det bør være hjemme. Her må vi hjelpe hverandre, slik at barnet blir hjemme når det er nødvendig. Vi må også huske å ta vare på hverandre og ha aksept for at dette kan være vanskelig å vurdere. Vi kommer til å bomme av og til, men vi skal få det til sammen mesteparten av tiden.

Med ønske om en sykdomsfri høst.

Britt Larsen Mehmi
Kommuneoverlege i Vadsø