Nytt positivt tilfelle av covid-19 i Vadsø kommune

25.03.20 har kommuneoverlegen fått bekreftet det tredje positive tilfellet av covid-19 i Vadsø kommune.  Personen er i fin form, og befinner seg i samme smittekjede som er kjent fra tidligere og som kan spores ut av landet.

Kommuneoverlegen har iverksatt smitteoppsporing, og alle personer som kan ha blitt smittet vil bli kontaktet fortløpende med instrukser om hva de skal gjøre. Det vil si at personer som ikke hører noe fra helsevesenet heller ikke trenger å forholde seg til smitteoppsporingen.

Kommuneoverlegen minner igjen om viktigheten av å holde 1-2 meters avstand, være hjemme så mye som mulig, og vaske hender ofte. Dette er en smitteverndugnad som hele samfunnet må delta i.

Koronatelefonen i Vadsø: 7894 2523.

Ordinær timebestilling ved Vadsø helsesenter: 7894 2500.

Kun personer som må ha helsehjelp skal ringe 116-117.

 

Mediehenvendelser: 
Ordfører Wenche Pedersen – telefon: 906 86 648