Oppdatert 10. mai 21: Nasjonale og lokale smitteverntiltak

Lokalt for Vadsø kommune gjelder følgende for voksne og innendørs fritidsaktiviteter f.o.m. 07.05.21:

Befolkningen i Vadsø bes overholde nasjonale påbud og anbefalinger. Dette gjelder også for 17. mai feiringen. Av hensyn til å begrense belastningen ved tiltak overfor befolkningen er det i Vadsø gitt rom for innendørsfritidsaktiviteter for voksne med grupper på 20 deltakere hver alle må holde minst 1m avstand. Det må være minst 2m avstand til neste gruppe på 20 deltakere. Dette forutsetter et tilstrekkelig stort lokale, samt at alle smittevernregler ellers følges mtp desinfeksjon, håndhygiene og fravær samt testing ved symptomer.

Lokale anbefalinger for uvaksinerte reisende fra Oslo/Viken og andre kommuner med utbrudd

Vadsø kommune anbefaler sterkt alle uvaksinerte reisende fra kommuner med utbrudd, og som har ankommet Vadsø i løpet av de siste 10 dagene, samt de som skal komme, å:

  • Teste seg for covid-19 ved første anledning etter ankomst, og etter 7 døgn, også de som ikke har symptomer.

Dette gjelder t.o.m. 21.05.21.

For øvrig gjelder nasjonale tiltak. Se https://www.helsenorge.no/koronavirus/oversikt-over-regler-og-anbefalinger/#nasjonale-regler for de til enhver tid gjeldende tiltak, og https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-starter-pa-forste-trinn-i-gjenapningsplanen/id2844380/ for nasjonale tiltak som gjelder f.o.m. 16.4.21.