Oppdatert 27. mai 21: Nasjonale og lokale smitteverntiltak

Lokalt for Vadsø kommune gjelder følgende fra og med 27. mai 2021

Arrangementer

  • Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale. Maks 20 personer utendørs. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.
  • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser.
  • Maks 100 personer på innendørs arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.
  • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.
  • Arrangementer med skjenkebevilling kan skjenke alkohol etter reglene nedenfor, men trenger ikke servere mat.

Om skjenking av alkohol

  • Ved serveringssteder er det kun tillatt med skjenking ved servering av mat.
  • Det skal være bordservering og det må være sitteplass til alle gjester.
  • Skjenkestopp kl. 22.00. Du må ha drukket ferdig senest kl 22.30.
  • Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Skoler og barnehager

  • Gult nivå

Finner du ikke det du leter etter på denne listen, så følg nasjonale tiltak og anbefalinger.

Se https://www.helsenorge.no/koronavirus/oversikt-over-regler-og-anbefalinger/#nasjonale-regler for de til enhver tid gjeldende tiltak.