Oppdatert: Nasjonale og lokale smitteverntiltak

Regjeringen kom 18.1.21 med videreføring av flere nasjonale tiltak og anbefalinger, mens andre ble avsluttet. Når det gjelder anbefalingene, står hver kommune fritt til å vurdere hvorvidt disse skal gjelde i kommunen. 

Vadsø kommune har fulgt alle tiltak og anbefalinger fra myndighetene i årets 2 første uker, av hensyn til stor fare for import av smitte til kommunen. Smittetrykket i Vadsø kommune er svært begrenset, så er det uforholdsmessig å opprettholde tunge smitteverntiltak. Dette kan endre seg raskt igjen, men foreløpig er dette vurderingen som er gjort. Risikoen for Vadsø er fortsatt først og fremst importsmitte fra steder i Norge og utlandet med høyt smittetrykk.

Følgende anbefalinger gjøres gjeldende for Vadsø kommune f.o.m. 20.1.21:

 • Gult nivå i ungdomsskoler og videregående skole, i tillegg til barneskoler og barnehager som før.
 • Begrens besøk innendørs. Det anbefales inntil 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Det anbefales å unngå reiser i inn- og utland som ikke er nødvendig.
 • Både barn og voksne kan delta på fritidsaktiviteter både ute og inne. Voksne må kunne holde 1m avstand til enhver tid. Barn og unge under 20år kan unntas fra anbefalingen om 1m avstand når det er nødvendig for å drive aktiviteten. Husk å overholde smittevernreglene om hånd og hostehygiene, være hjemme om man blir syk, teste seg og generelt holde avstand. Kamper, cuper, stevner osv. må utsettes.
 • Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger mv., samt kurs/konferanser og tros- og livssynsseremonier utsettes dersom disse samler personer fra kommuner utenfor Finnmark. Dette omfatter både utendørs og innendørs arrangementer, men ikke begravelser.

Lokale anbefalinger for andre reisende fra kommuner med utbrudd/tiltaksnivå A (britisk og sør-afrikansk mutasjon)

Vadsø kommune anbefaler sterkt alle reisende fra kommuner med utbrudd/tiltaksnivå A pga den britiske eller sør-afrikanske mutasjonen av covid-19, og som har ankommet Vadsø i løpet av de siste 10 dagene, samt de som skal komme, å:

 • Teste seg for covid-19, også de som ikke har symptomer
 • Ha fritidskarantene til 10 dager etter at du forlot den aktuelle kommunen
 • Ha hjemmekontor hvis mulig til 10 dager etter at du forlot den aktuelle kommunen (gjelder ikke barnehage- eller skolebarn)

Dette forlenges t.o.m. 06.03.21.

Vadsø kommune støtter også Statsforvalterens anbefaling om å unngå reiser til de aktuelle kommunene.

Forøvrig gjelder følgende regler for hele landet:

 • Maksimalt 10 personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Utendørs er grensen 20 personer.
 • Maksimalt 10 personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
  • I begravelser kan det være inntil 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • I Vadsø er det ikke skjenkeforbud for alkohol, men det tillates skjenking jf covid-19-forskriften §14a. https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-470/§14a

  Det er nødvendig å følge med på Helse Norge og Helsedirektoratet for den til enhver tid siste oppdateringen av nasjonale anbefalinger og smittevernregler.