Skal du hjem til jul? Husk smittevern!

Det er mange som skal reise hjem i forbindelse med juletiden. En del kommer fra områder med utbredt smitte og reiser forgår ofte med offentlig transport. I den forbindelse minner vi om Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Folkehelseinstituttet anbefaler følgende forholdsregler i 10 dager etter reiser i Norge fra et område med mye smitte til et område med lite smitte: 

  • Redusere antall kontakter.
  • Hold 2 meters avstand til personer i risikogruppen. 
  • Vær særlig nøye med hånd- og hostehygiene. 
  • Vær særlig oppmerksom på symptomer.
  • Ha lav terskel for å teste deg hvis du får symptomer eller tror du kan har vært utsatt for smitte.

Og før du reiser; tenk over hva du skal gjøre dersom du blir syk og må isolere deg, eller dersom du må i karantene.