Smitte påvist på sykestua i Vadsø kommune

En ansatt ved sykestua i Vadsø kommune har testet positivt på Covid-19.  Vedkommende har fulgt alle smittevernreglene, men har vært i arbeid på sykestua og har ikke hatt symptomer før positiv test.

Som et umiddelbart tiltak har smittevernoverlegen stengt for besøk på sykestua og sykehjemmet frem til søndag kveld. Dette vil da bli revurdert. Det blir igangsatt testing av ansatte, innlagte og beboere fremover etter Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Legevakta er åpen som normalt.

Mediekontakt: 
Ordfører Wenche Pedersen 906 86 648