Smittebegrensende tiltak i helsetjenesten

På grunn av smittebegrensende tiltak for Covid-19/koronavirus vil det fremover kun utføres akutte og livsnødvendige tjenester ved våre virksomheter. 

Dette medfører følgende tiltak:

  • Hjemmesykepleie og Rus og psykiatri tar kun nødvendig helsehjelp, alle andre tjenester utgår inntil videre.
  • Legevakt vil kun ta akutte tilfeller, ingen ordinære legetimer.
  • Helsestasjonen stenges, bortsett fra jordmor.
  • Det innføres adgangskontroll til helsesenter.
  • Sykehjem/bo- og omsorg stenges for besøkende.
  • Det blir innført restriksjoner på besøk ved Finnstjerna.
  • Dagsenteret stenges.

Tiltakene er gjeldende fra og med mandag 16. mars og frem til ny informasjon gis.