Smitterestriksjoner på kulturskolen

All individuell undervisning (barn og voksne) og grupper med inntil to elever går som vanlig. All gruppeundervisning avlyses til 19/1 i henhold til regjeringens smitteverntiltak.

Dette gjelder også kor og korps. Kulturskolen følger Norsk kulturskoleråds anbefalinger om rødt nivå. Det vil si at de fortsetter med økt fokus på håndhygiene, avstand mellom ansatte og elever samt forsterket renhold.