Testkriterier for covid-19 gjeldende Vadsø kommune

Vadsø kommune utfører test for covid-19 av (i prioritert rekkefølge) personer med akutt luftveisinfeksjon som har feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har covid-19, og som er: 

  1.  Pasient med behov for innleggelse.
  2. Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon.
  3. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid.
  4. Person over 65 år, eller voksen med underliggende sykdom*.
  5. Person som er i karantene pga nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19, eller etter utenlandsreise.
  6. Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning. (se an hjemme i 2 døgn før test)
  7. Andre med mistenkt covid-19. (se an hjemme i 2 døgn før test)
  8. Personer som har vært på reise utenfor Finnmark siste 14 dager, og deres husstandsmedlemmer.

*Alvorlig eller dårlig regulert underliggende sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, sykelig overvekt, kronisk nyresvikt, betydelig nedsatt lungefunksjon mm. Les mer: risikogrupper og deres pårørende.

Dersom testresultatet er negativt, og det fortsatt er mistanke om covid-19, kan retesting vurderes.

Personer uten symptomer testes ikke.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/