Tilbud til utsatte barn og unge og barn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner

Kultur, utdanning og oppvekst(KUO) har klargjort for døgnåpen barnehage og skole. Dette tilbudet vil også gjelde hele påsken  Dersom det blir behov for det, vil tilbudet om døgnåpen barnehage bli gitt ved Lomakka barnehage og for elever i Vadsø kommune vil tilbudet bli gitt ved Vadsø barneskole. 

Tilbudet vil  være for foreldre/foresatte med kritiske samfunnsfunksjoner som ikke har annen løsning for sine barn. Dette tilbudet gjelder også for utsatte barn og unge.

 

Kontaktperson barnehage:         Nan-helen Mikalsen, Lomakka barnehage           tlf 93864978

Kontaktperson skoler:                  Arne Leikvoll, Vadsø barneskole                         tlf 95997406