Timer ved Vadsø helsesenter

På grunn av pandemien omlegges driften ved Vadsø legesenter. ALLE ORDINÆRE TIMER MÅ DERFOR UTGÅ TIL OVER PÅSKE. Vi ber om forståelse for dette. Dersom du har en time som avbestilles BER VI OM AT DU SELV BESTILLER NY TIME TIL DIN LEGE. Dette er av kapasitetshensyn for helsesektoren i kommunen som nå er hardt belastet. Dersom det er ting som ikke kan vente ber vi deg om å ringe timebestillingen på Vadsø helsesenter. 

Vi jobber med å opprette alternative konsultasjonsformer. Det vil komme informasjon om når man kan ha ordinære konsultasjoner etter hvert. Følg med på kommunens hjemmeside og kommuneoverlegens facebookside.
Vi vil også begrense LABORATORIETIMER som det ikke haster med vil bli avbestilt. Også her vil vi be befolkningen om selv bestille ny time når driften normaliseres.
 
HELSESTASJONEN, FYSIO- OG ERGOTERAPEUTENE OG SKIFTESTUA tar også ned sin ordinære drift.
RESEPSJONEN ved Vadsø helsesenter kommer til å ha redusert åpningstid. Vi oppfordrer befolkningen til å kontakte helsesenteret per telefon som hovedregel. ÅPNINGSTIDER VIL VÆRE MANDAG TIL FREDAG 13:00 TIL 14:30.
Telefonnummer til timebestillingen ved Vadsø helsesenter er 78942522.
 
SPØRSMÅL VEDRØRENDE CORONA: kommunen har etablert egen telefon for dette med åpningstid MANDAG TIL FREDAG 09:00 TIL 11:30. Ber om at dere bruker dette nummeret for slike henvendelser slik at timebestillingen og legevaktstelefonen ikke overbelastes. Telefonnummeret er 78942523.
 
Mvh Kommuneoverlege Britt Mehmi og assisterende kommuneoverlege Maiken Brevik