Ungdom og Covid-19/Koronavirus

Anbefaling og pålegg som dreier seg om covid-19 gjelder også ungdommer. Vær så snill å hold avstand, vask hender, og aller helst hold dere hjemme.

Følg anbefalinger om isolasjon og karantene. Det er viktig for hele befolkningen.