Unntak fra vedtak om karantene for innreisende fra utenfor Finnmark

Arbeidsgiver kan gjøre unntak fra vedtaket dersom den ansatte har en samfunnskritisk funksjon i henhold til bestemmelsene fra DSB. Det er kun anledning til å gi unntak i forbindelse med arbeid. Unntak gjelder IKKE fritid. Da er det fortsatt hjemmekarantene.

Ting som må vurderes dersom man skal gjøre unntak:
- Hvor viktig er det at den ansatte er fysisk på jobb de neste 14 dagene?
- Hva er sannsynligheten for at den ansatte bærer med seg smitte?
- Hva er konsekvensen dersom den ansatte smitter sine kolleger eller andre?

Dersom den ansatte blir det minste uggen eller forkjølet, skal den ansatte umiddelbart sendes hjem og overføres til isolasjon. I så fall settes husstandsmedlemmer i karantene.

Ved symptomer som ikke er bekreftet å være forårsaket av coronasmitte skal man være isolert til 1 dag etter symptomfrihet.

Ved bekreftet covid-19 sykdom gjelder isolasjon til 7 dager etter symptomfrihet.