Vadsø kommune innfører karantenepåbud for reisende fra hele landet sør for Finnmark

Erstattet av vedtak av 8. april 2020 - trykk her for å komme til rett side

Vadsø kommune har vedtatt nye bestemmelser for hvem som skal i hjemmekarantene. Fra i dag må alle som har oppholdt seg sør for  den gamle grensen mellom Troms og Finnmark – i hjemmekarantene 14 dager etter ankomst. Vedtaket har tilbakevirkende kraft fra 10. mars.

Vi gjengir her hovedpunktene i kommuneoverlegens vedtak fra 15.3.2020:

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjøres følgende vedtak etter smittevernloven § 4-1 femte ledd:

  1. Alle som ankommer Vadsø kommune etter reiser i områdene angitt i punkt 3 i Norge ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.
  2. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldene føringer for konvertering av karantene til isolasjon.
  3. Vedtaket gjelder per 15.03.20 følgende område: Hele landet sør for grensen mellom gamle Troms og Finnmark.
    • Transittopphold på flyhavn i disse områdene regnes ikke som opphold i området.

 

Vedtaket gis tilbakevirkende kraft fra og med 10. mars 2020.

Kommuneoverlegen oppfordrer også til å unngå reising utenfor kommunegrensen, med mindre dette er helt nødvendig.

Du kan lese hele vedtaket med unntaksregler og bakgrunn på kommunens hjemmesider: https://www.vadso.kommune.no/tjenester/informasjon-om-covid-19-koronavirus/vedtak-om-karantene-etter-smittevernloven.7692.aspx

Vadsø kommune ber om at alle følger de rådene som er gitt for å beskytte svake grupper som eldre, mennesker med astma og luftveissykdommer, mennesker med kreft og andre i risikosonen for Korona-viruset

Pressekontakt: Ordfører Wenche Pedersen – telefon: 906 86 648