Vadsø kommune setter kriseledelse

Vadsø kommune setter kriseledelse på grunn av at koronasmitten nå sprer seg i Finnmark. Vår kommune har per i dag en smittet og to i karantene, men det som skjer rundt oss gjør at vi velger å samle utvalgte deler av kriseledelsen for å vurdere risikobildet, se på mulige tiltak og gjøre forberedelser av tiltak. 

Oppfordringen til oss alle er fortsatt at vi tar vare på hverandre gjennom å holde en meters avstand, vaske hendene, nyse/hoste i albue eller lommetørkle, bli hjemme om du føler deg dårlig og ta kontakt med koronatelefonen.