Vadsø kommunes psykiske lavterskeltjeneste under coronasituasjonen

Vadsø kommune har opprettet en psykisk lavterskeltjeneste for kommunens innbyggere knyttet til coronasituasjonen. Dersom du har behov for hjelp til å håndtere angst og bekymringer kan du ta kontakt med kommunens rus- og psykiske helsetjeneste.  

”De som ikke har litt angst nå for tiden, de bør gå i terapi”

 -psykiater Ingvard Whilhelmsen-  

Det er normalt og hensiktmessig å være bekymret i denne spesielle situasjonen som vi nå befinner oss i. Angsten kan hjelpe til med å holde oss oppdatert, følge helsemyndighetenes råd og anbefalninger, og på den måten bidra i den kollektive dugnaden for smittebegrensning. Mange opplever også økonomiske bekymringer som følge av coronatiltakene.

Av og til kan bekymringene ta overhånd og overskygge det man egentlig vil gjøre i hverdagen. Man kan miste nattesøvn, miste evne til å kjenne glede i hyggelig aktiviteter, ta bort fokus og energi som man trenger for å ta hånd om familie og arbeid. Da bør man vurdere å ta grep for å håndtere dette.

For å få satt opp en avtale kan du kontakte Rus og psykisk helsetjeneste direkte på mailadresse ruspsyk@vadso.kommune.no. Eventuelt kan du ringe 789 42 900 mellom kl 10 og kl 14. Samtalene vil foregå over telefon eller videokonferanse.

I samtalene vil det, som nevnt, være fokus på håndtering av angst og bekymringer knyttet til coronasituasjonen. Under blir det listet opp generelle råd for hva man kan gjøre dersom man sliter med uhensiktsmessige bekymringer under coronasituasjonen:

1: Begrense tiden du bruker på å bekymre deg:

Det er vanlig å tenke at dersom man bare bekymrer seg nok på om et problem, så vil man finne en løsning og dermed bli tryggere. I denne situasjonen kan det være slik at det ikke er en direkte løsning og dermed blir bekymringene lite hensiktsmessig, og fører med seg unødvendig mye angst. Overlat katastrofetenkningen til helsemyndighetene!

Sett av 10-20 minutter av dagen til bekymringer og gjør en avtale med deg selv om at når du ellers begynner å bekymre deg, så skal du utsette bekymringene til dette tidspunktet. Ikke velg et tidspunkt som er sent på kvelden. Bruk den ekstra tiden og energien til noe hyggelig eller noe nyttig. Et par nyhetsoppdateringer per dag er nok. 

2: Etabler rutiner og hold deg aktiv:

Rutiner og aktivitet kan være med på å gi oss en følelse av trygghet ved å gi oss forutsigbarhet og stabilitet i denne uforutsigbare og ukjente hverdagen. Stå opp, legg deg og planlegg måltider til faste tidspunkter. Planlegg faste tidspunkt for fysisk aktivitet. Sett av tid til aktiviteter som bringer deg glede.

3: Sosial kontakt:

Vi er bedt om å holde fysisk distanse, ikke sosial distanse. Hold kontakt med hverandre å ha et større fokus på dette nå enn du ellers ville gjort i hverdagen. Bruk sosiale medier eller telefonen for å snakke med venner, familie eller kollegaer. Kanskje kjenner du noen som du vet er isolert alene og som kanskje vil ha ekstra mye glede av at du tar kontakt?