Vadsø menighet: Bestemmelser om seremonier i Vadsø sokn

Følgende bestemmelser er administrativt bestemt av kirkevergen i Vadsø i samråd med anbefalinger fra FHI og lokal helsemyndighet og er gjeldene fra dags dato frem til nærmere info blir gitt.

 • Alle begravelser gjennomføres fra hovedkirken (Vadsø kirke)
 • Antall deltakere er fastsatt til kun nærmeste familie (maks 50). Dette tallet vil bli justert fortløpende i samråd med kommuneoverlegen.
 • De som deltar i gravferden skal sitte spredt i lokalet (1 meters avstand) og ikke håndhilse eller klemme hverandre.
 • Generelle regler og råd fra helsemyndighet skal følges
 • Vi anmoder begravelsesbyråene om å informere den som sørger for gravferden/de pårørende om restriksjoner og tiltak.
 • Dersom det ikke er mulig å gjennomføre en ordinær seremoni, er det andre alternative muligheter som urnebegravelse etter kremasjon. Denne kan gjennomføres når det er mulig og senest innen 6 måneder
 • Det er bestemt at det åpnes opp for livestreaming fra seremonier og vi har følgende retningslinjer
  • Det gjøres en avtale om livestreaming med prest i forkant av seremonien.
  • Byrå eller pårørende har selv ansvar for den teknologiske løsningen, man kan eks bruke en lukket youtube livestreaming som har et passord, vi anbefaler ikke at man bruker en platform som er åpen for alle.
  • Livestreamingen skal vise færest mulig personer i lokalet og plassering i kirken vil være fra galleriet og skal kun vise alterområdet.
 
Vadsø kirkelige fellesråd vil på forhånd takke alle som er aktive i arbeidet med smittevern og samarbeider med oss om dette
 
Michael Møller-Davidsen
Kirkevergen i Vadsø
Mobil: 46 92 83 84