Vedrørende faktura og betalingsvarsler fra Vadsø kommune m/ eksterne selskaper

Grunnet situasjonen med koronaviruset har Vadsø kommune besluttet at barnehage, skolefritidsordningen og kulturskole ikke vil bli fakturert fra og med april. De aktuelle tjenestene vil bli fakturert fra og med den datoen tjeneste starter opp igjen. De som har fått faktura for barnehage og skolefritidsordning for perioden mellom 13.3 og 31.3 vil bli kreditert.

Kommunale avgifter, husleie, helse og diverse andre faktura vil bli fakturert som vanlig. De som trenger betalingsutsettelse eller betalingsavtale bes ta kontakt med økonomiavdelingen:

De som har startlån eller sosiale lån og som trenger betalingsutsettelse bes, ta kontakt med Lindorff Låneadministrasjon enten via MinSide eller direkte telefon.