Bedriftsetablering

Vadsø kommune er svært opptatt av god tilrettelegging for utvikling av næringslivet i kommunen. Vi har gjennom næringstjenesten som drives av Trivselslaben sikret at alle som vurderer å etablere bedrift eller ønsker å utvikle sin egen bedrift skal få hjelp og veiledning på de områdene de trenger det.

Ta kontakt hvis du:

  • Har en idé som kanskje er verdt å videreutvikle
  • Er på vei mot å etablere bedrift for første gang
  • Har næringslivserfaring og planlegger å etablere en ny bedrift eller utvikle din eksisterende bedrift
  • Ønsker å søke tilskudd fra næringsfond

Trivselslaben AS
Ulf A. Holsbø
Telefon 45 40 47 66
Epost ulf@trivselslaben.no