Skjenkebevilling for alkohol

For å kunne skjenke alkoholholdige drikkevarer mot betaling, må en ha bevilling. Skjenkebevilling kan gis for en enkeltanledning eller for en periode på inntil fire år. Bevilling gis for et bestemt lokale og for en bestemt type virksomhet.  

Alminnelig skjenkebevillig

Alminnelig bevilling vil si skjenkebevilling for skjenking hele eller deler av året. Dette er bevilling som kan gis til hoteller, resturanter, utesteder og lignende.

 

Bevilling for enkeltanledninger

Enkeltanledning er arrangement som ikke gjennomføres som noen fast ordning, men knytter seg til en spesiell begivenhet som bryllup, konserter, revyer, klubbkvelder og lignende.

Ambulerende skjenkebevilling

Dette er en engangsbevilling for lukkede selskap (inviterte gjester), eksempelvis klubbkveld, jubileum, bryllup etc. Gebyr for ambulerende skjenkebevilling er kr. 360,-

Enkeltanledning skjenkebevilling

Dette er en engangsbevilling for arrangementer som er åpnet for allmennheten og som gjennomføres en eller noen få kvelder/dager, eksempelvis i forbindelse med konserter, revyer, festivaler og lignende. Gebyr for allminnelig skjenkebevilling er kr. 500,-

For å kunne selge alkoholholdige drikkevarer mot betaling, må en ha bevilling. Salgsbevilling kan gis for en periode på inntil fire år