Frivilligsentralen

Frivillig sentral - Klikk for stort bildeVadsø frivilligsentral skal bidra til et varmere samfunn og at alle kommunens innbyggere føler seg inkludert. Sentralen skal oppleves som en utstrakt hånd og være et supplement til offentlige tjenester

Hva er frivilligsentralen?

Sentralen skal være en møteplass, som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet Sentralen formidler også kontakt mellom brukere og dem som tilbyr frivillige tjenester.

Aktiviteter og tjenester

Frivilligsentralen som kafé og møteplass

 • Eldretreff
 • Småbarnstreff
 • Kafédrift - arrangert av ulike organisasjoner

Utleie av lokaler

Lokaler med plass til ca. 60 personer, utstyrt med lerret og projektor.
Passer til for eksempel:

 • Møter
 • Kurs
 • Dåp
 • Konfirmasjon
 • Bursdager

Småjobbsentral

 • Plenklipping
 • Hagearbeid
 • Snømåking
 • Handlehjelp

Matombringing

 • Til hjemmeboende i helger og på høytidsdager
 • Trenger stadig frivillige til dette arbeidet

Salg av batterier til høreapparat

Medarrangør av datakurs for eldre

Språk/arbeidspraksis for innvandrere

Fast program

Mandag: babytreff
Tirsdag: treff for hjemmeboende eldre ”Tirsdagstreff”
Onsdag: kafé ved Vadsø Pensjonistforening eller HLF
Torsdag: Sanitetsforening
Fredag. Strikkekafe

Kafeen er åpen hver dag fra kl.10-14.00 for alle.

Rekruttering

Frivilligsentralen ønsker å komme i kontakt med enkeltpersoner, lag og foreninger som vil bidra ,

Har du en time til overs?

Ta kontakt!

Vadsø Frivilligsentral

Strandgata 12
9811 VADSØ

Åpningstider:
Mandag til fredag 10-14

Telefon: 78 95 63 30
Mobil: 901 16 157

E-post til Vadsø frivilligsentral

Sentral internettside