Barmarksløyper i Vadsø kommune

Vadsø er en av de få kommunene det er mulig å kjøre helt fram til flotte multemyrer eller til gode fiskevann.

Barmarksløyper

Innenfor kommunegrensene er det flere barmarksløyper, hvor du kan ferdes med bil eller andre motoriserte transportmidler. Vi gjør oppmerksom på at løypene ikke har veistandard og ikke blir vedlikeholdt. Flere av løypene krever at du har en bil med firehjulsdrift og høy bakkeklaring.

Kommunale fjellveier

I tillegg til barmarksløypene er det mange kommunale veier som gir mulighet til å kjøre ut i naturen. På disse veiene kan man kjøre så lenge det ikke er snø. Det er ingen tidsbegrensinger. Barmarksløypene starter der den kommunale veien slutter. Det er markert med skilt hvor løypene starter.

Dispensasjon fra kjøreforbud

Barmarkssesongen gjelder fra 1. juli til årsskiftet, eller til løypene ikke lengre er kjørbar på grunn av snø. Dersom det er behov for kjøring før 1. juli må det søkes Vadsø kommune om dispensasjon, som igjen sender søknaden til Fylkesmannen i Finnmark.Fylkesmannen er svært restriktivt til å gi dispensasjon før 1. juli.

Vadsø kommune kan fra 1. juli gi dispensasjon til å kjøre utenom barmarksløypene. Hyttebygging er et eksempel på hva det kan gis dispensasjon for. Vadsø kommune er svært restriktiv til å gi dispensasjon utenom løypene på sommeren.