Skuterkjøring i Vadsø

Vadsø kommune har et omfattende løypenett for ferdsel med snøskutere. Løypene holdes åpne fra slutten av desember og frem til 5. mai. Det tas værforbehold . Motorisert ferdsel med snøskutere i løypenettet er åpent for alle. For ferdsel utenfor løypenettet kreves det særskilt dispensasjon.

Løypenettet stikkes av frivillige lag og foreninger i Vadsø etter avtale med kommunen. 

Løypene kan stenges på kort varsel av fylkesmannen på våren. Dette er ofte relatert til flytting av rein eller tidlig nedsmelting.

Løypenettet stenges senest 5. mai. I enkelte år kan fylkesmannen, etter søknad fra kommunen, innvilge forlenget åpning av enkeltløyper. Kommunen forutsetter at brukere av løyper innrapporterer et slikt behov i god tid før stengningen. 

Aktuelle lover og forskrifter