Regler for bruk av bibliotek og utlån

Vadsø bibliotek og Troms og Finnmark fylkesbibliotek, Øst - Regler for bruk av bibliotek og utlån

Vadsø bibliotek

Besøksadresse: Strandgata 21, Postadresse: Postboks 433, 9811 VADSØ

Telefon: 78 95 19 00, epost: fob@vadso.folkebibl.no/bibskranke@vadso.kommune.no

Troms og Finnmark fylkesbibliotek, Øst

Besøksadresse :  Strandgata 21, Postadresse: Postboks 615,  9811 Vadsø

Telefon: 78 96 43 50, epost: fyb@fm.fylkesbibl.no, www.fylkesbibliotek.tffk.no

 

Hva kan biblioteket tilby deg?

 • Lån av bøker, e-bøker, tidsskrifter, lydbøker, DVDer, musikk, språkkurs, mikrofilmer, med mer.
 • Søk i bibliotekets bokbase og fotodatabase, mikrofilmleser, PC-er, åpent nett (ffk_nett)
 • Word, Excel, Power Point.
 • Kopiering, utskrift fra printer mot betaling og skanning (gratis).
 • Playstation
 • Møteplass

Hvem kan låne? Alle kan benytte biblioteket og å låne er gratis.

Lånekort

 • For å låne må du ha med lånekortet ditt. Lånekortet får du i biblioteket mot framvising av legitimasjon. Det er gratis å bli registrert som låner, og du kan få lånekort når du har fylt 6 år. Barn under 15 år må ha tillatelse fra foresatte for å få lånekort. Tap av lånekort skal meldes til biblioteket. Nytt lånekort koster kr 20,-. Meld fra til biblioteket om endringer i navn, adresse, e-postadresse eller telefonnummer.                                   

   Lånetider    

 • bøker                       1 måned
 • DVD                         1 uke
 • språkkurs                3 måneder  
 • øvrig materiale        1 måned

Lån kan fornyes hvis ingen står på venteliste. Lån kan fornyes pr telefon, i MappaMi på våre nettsider (2 ganger), på Messenger, eller pr. e-postforespørsel.

Reservering                         

 • Vi kan reservere hvis noe er utlånt. Reservering er gratis.
 • Du vil få beskjed på SMS, per e-post eller brev når det reserverte materialet kan hentes.

Fjernlån                  

 • Bøker, tidsskriftartikler, mikrofilmer, DVD-er med mer som biblioteket ikke har, kan som regel skaffes fra andre bibliotek. For slike lån gjelder eierbibliotekets regler.

Magasin      

 • Alle bøkene står ikke på hylla. Finner du ikke det du leter etter, henvend deg til personalet. Vi henter gjerne bøker i magasinet.

Ansvar

 • Eier av lånekortet er ansvarlig for alt som lånes på kortet.
 • Lånekortet er personlig, og skal ikke brukes av andre.   
 • Biblioteket har ikke erstatningsansvar for skader på privat avspillingsutstyr.      

Det er gratis å låne, men det koster å levere for sent, eller å la være å levere.

Purring

 • Materiell som ikke er levert innen lånefristen, blir purret.             
 • Purregebyret er kr 40,- pr purring for voksne, og kr 20,- for barn.
 • Purregebyret betales på biblioteket.
 • Gebyret må betales selv om låneren mottar purring etter at lånet er levert. Det er utsteding av purringen det tas betalt for.

Erstatning

 • Dersom biblioteket ikke mottar materialet etter 2 purringer, anses det som tapt, og må erstattes.
 • Det sendes regning for lånt materiale pluss omkostninger.
 • Takster for tapt eller ødelagt materiale (spesielt verdifullt materiale blir vurdert særskilt)
 • fagbøker                           kr 300/500
 • skjønnlitteratur                  kr 200/400
 •  barnebøker                      kr 150/300
 •  tegneserier                       kr 150
 •  CD-er                                kr 250
 •  lydbøker                            kr 350
 •  DVD                                  kr 250
 •  mikrofilm                           kr 300
 •  språkkurs                          kr 1000/2000
 •  tidsskrifter                         kr 100

 

Tap av lånerett!

 • Du kan miste retten til å låne hvis du ikke overholder lånereglene.

Elektroniske tjenester.

 • Det er gratis å bruke alle PC-ene for publikum i utlånet.

Internettilbud ved Vadsø bibliotek

Trådløst nett: ffk_nett. Det kreves ikke brukernavn/passord. Spør bibliotekets ansatte om hjelp dersom du trenger det. Når du bruker PC, din egen eller bibliotekets, skal disse reglene følges:

 • BRUK AV INTERNETT SKAL SKJE I HENHOLD TIL NORSK LOV.
 • DET ER IKKE TILLATT Å VISE NETTSIDER MED PORNOGRAFISK, RASISTISK INNHOLD, ELLER ANDRE SIDER SOM KAN VIRKE STØTENDE.
 • DET ER IKKE TILLATT Å SPISE ELLER DRIKKE VED MASKINENE.
 • DET ER IKKE LOV Å ENDRE OPPSETTET, LASTE NED FILER ELLER INSTALLERE EGNE PROGRAMVARER PÅ MASKINENE.
 • BRUDD PÅ REGLENE KAN MEDFØRE BORTVISNING FRA INTERNETTBRUK/TAP AV LÅNERETT.

Priser kopiering/utskrift

 • Svart/hvitt  (A4)          kr  5,-     pr.side
 • Farge   ( A4)               kr  25,    pr.side
 • Svart/hvitt (A3)           kr  10,-    pr.side
 • Farge (A3)                  kr  50,-   pr.side
 • Hver 5. utskrift er gratis!

 

Øvrige tjenester:

 • Skanning av dokumenter er gratis