Glimmerstua kulTURbarnehage

Glimmerstua kulTURbarnehage ligger nært opp til natur- og friluftsbarnehager i det pedagogiske opplegget. For oss dreier kulTUR seg om kulturell tilhørighet, tur i naturen og ikke minst det kule og litt røffe. En røff og aktiv barnehage er for oss en barnehage som tilbyr fysiske aktiviteter med spenning, fart og artige opplevelser. Vi legger stor vekt på fysisk aktivitet da vi anser barnas motoriske ferdigheter som grunnleggende for barns vekst og utvikling. Fysisk og psykisk helse er videre en vesentlig bakgrunn for vår satsing på natur og kultur.

 

Glimmerstua kulTURbarnehage ligger nær naturområder, og vi har gode muligheter til å benytte skog, mark og fjære. Vi har faste turplasser, hvor den nærmeste ligger bare 500 meter fra barnehagen. Kråkereiret, en grillhytte som ble satt opp i 2004 er utgangspunktet for flere turer, utforskninger og for utebarnehage.

 

Barnehagens bygg og uteområde er universelt utformet og tilrettelagt for barn med nedsatt funksjonsnivå.

 

Hermann Dahlsgt. 8
9800 VADSØ

Postadresse:
Postboks 614
9811 VADSØ

Telefon: 78 94 27 65 - Mobil: 48 50 34 25

Åpningstidstid: 07.00-16.30

Enhetsleder: Bente Jakola - Telefon: 94 89 39 78

Nestleder: Hallfrid Lind Telefon: 92 45 88 33

Base Multebær
Telefon: 78 94 27 66

Pedagogiske ledere:
Hallfrid Lind
Sandra Persen Margit

Base Mygg
Telefon: 78 94 27 67

Pedagogiske ledere:
Rita Helen Iversen
Annicka Karisari